ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

БУАР

Локације на територији Месне заједнице Буар

ДУБОКО

Локације на територији Месне заједнице Дубоко

ГОСТИНИЦА

Локације на територији Месне заједнице Гостиница

КРЧАГОВО

Локације на територији Месне заједнице Крчагово

ЛИПА

Локације на територији Месне заједнице Липа

РОСУЉЕ

Локације на територији Месне заједнице Росуље

СЕВОЈНО

Локације на територији Месне заједнице Севојно

СТАПАРИ

Локације на територији Месне заједнице Стапари

ТЕРАЗИЈЕ

Локације на територији Месне заједнице Теразије

ТУРИЦА

Локације на територији Месне заједнице Турица

ЦАРИНА

Локације на територији Месне заједнице Царина

ЦЕНТАР

Локације на територији Месне заједнице Центар