ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ЛИПА

Велики парк 1

Контејнери

Велики парк 1a

Контејнери

Велики парк 3a

Контејнери

Велики парк 3б

Контејнери

Велики парк 12

Контејнери

Велики парк 14

Контејнери

Војводе Демира 1

Контејнери

Војводе Демира 11

Сметлиште у напуштеном локалу

Војводе Демира 15

Контејнери

Димитрија Туцовића 6

Контејнер

Димитрија Туцовића 34

Контејнер

Димитрија Туцовића 44

Контејнер

Добриле Петронијевић 1

Локација иза зграда и поток угрожени смећем

Добриле Петронијевић 3

Приватно сметлиште над улицом

Доварје - Гробље

Комунална опрема унутар гробља

Железничка 10

Контејнери

Железничка 12

Контејнери

Железничка 19

Простор иза стадиона угрожен смећем

Железничка 22

Контејнери

Железничка 34

Стаза поред стадиона угрожена смећем

Железничка 117

Сметлиште изнад тунела

Жичка 1

Контејнери

Жичка 1

Контејнери

Жичка 3

Контејнери

Момчила Тешића 13

Контејнери

Николе Пашића 5а

Контејнери

Николе Пашића 5б

Контејнери

Николе Пашића 6е

Контејнери

Николе Пашића 12а

Контејнери

Николе Пашића 15

Контејнер на паркингу

Николе Пашића 16

Контејнери

Николе Пашића 19

Контејнери

Николе Пашића 22

Контејнери

Николе Пашића 24

Контејнери

Николе Пашића 25б

Корито потока угрожено смећем

Николе Пашића 28

Контејнери

Николе Пашића 32

Контејнери

Николе Пашића 35

Контејнери

Николе Пашића 38

Контејнери у озиданом простору

Николе Пашића 40

Контејнери

Николе Пашића 44

Контејнери

Омладинска 2

Сметлиште око и испод прелаза преко магистрале

Омладинска 4

Контејнери

Омладинска 6

Контејнери

Омладинска 10

Контејнери

Омладинска 12

Цео простор иза зграда од Омладинске 2 до 12 угрожен смећем

Омладинска 14

Контејнер

Омладинска 16а

Веће количине смећа на простору бившег јавног WC-a

Омладинска 22

Контејнери

Омладинска 28

Контејнери

Омладинска 32

Контејнери

Омладинска 34а

Контејнери

Парк "Доварје"

Смеће на широј локацији парка

Радишићев пролаз 4

Контејнери

Ристе Тешића 2

Контејнери

Ристе Тешића 12

Контејнери

Ристе Тешића 22

Контејнери

Ристе Тешића 50

Контејнери

Ристе Тешића 66

Контејнер

Ристе Тешића 74

Контејнери

Ристе Тешића 80

Мање сметлиште

Сланушка 2

Контејнери

Сланушка 23

Контејнери

Трг Светог Саве 18

Контејнер

Трг Светог Саве 20

Контејнери

Трг Светог Саве 22

Контејнери

Трг Светог Саве 38

Контејнери

Трг Светог Саве 44

Контејнери