ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за 2023. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2023.

Одлука – План јавних набавки за 2023.

Прва измена/допуна планова набавки, а на основу измене Плана и програма пословања за 2022.год.

План јавних набавки за 2022. на које се закон не примењује

Одлука – План јавних набавки за 2022. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2022.

Одлука – План јавних набавки за 2022.

Измена Плана набавки за 2021.год.

Одлука од 30.06.2021. о изменама и допунама Плана набавки за 2021.год.

Измена Плана набавки на које се закон не примењује за 2021.год.

Одлука од 30.06.2021. о изменама и допунама Плана набавки на које се закон не примењује за 2021.год.

План набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки 2020.

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка мобилне дробилице за кабасти отпад (шредер), за потребе BWL пројекта

ЈКП Регионални центар за управљање отпадом ДУБОКО објављује позив за достављање понуда за набавку добра - Набавка мобилне дробилице за кабасти отпад (шредер), за ...

JНВВ 12/2020 Гумене траке за транспортере

Назив набавке: ЈНВВ 12/2020 Гумене траке за транспортере Ознака из општег речника речника набавке: 44425300 -8- Гумене траке Датум објављивања: 03.11.2020. Jавни...

JНВВ 13/2020 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта

Назив набавке: ЈНВВ 13/2020 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта Партија 1 Сервис камион Мерцедес ...

ЈНВВ 11/2020 Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија

Назив набавке: ЈНВВ Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија: Партија 1 - Ваљци Партија 2 – Резервни делови за...

ЈНВВ 09/2020 Земљано – камени материјал

Назив набавке: ЈНВВ 09/2020 "Земљано – камени материјал" Ознака из општег речника речника набавке: 44912000 – 6- Разни грађевински камен Датум објављивања: ...