ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки 2020.

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

JНВВ 12/2020 Гумене траке за транспортере

Назив набавке: ЈНВВ 12/2020 Гумене траке за транспортере Ознака из општег речника речника набавке: 44425300 -8- Гумене траке Датум објављивања: 03.11.2020. Jавни...

JНВВ 13/2020 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта

Назив набавке: ЈНВВ 13/2020 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта Партија 1 Сервис камион Мерцедес ...

ЈНВВ 11/2020 Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија

Назив набавке: ЈНВВ Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија: Партија 1 - Ваљци Партија 2 – Резервни делови за...

ЈНВВ 09/2020 Земљано – камени материјал

Назив набавке: ЈНВВ 09/2020 "Земљано – камени материјал" Ознака из општег речника речника набавке: 44912000 – 6- Разни грађевински камен Датум објављивања: ...

ЈНВВ 07/2020 Набавка личних заштитних средстава

Назив набавке: ЈНВВ 07/2020 Гуме Набавка личних заштитних средстава Ознака из општег речника речника набавке: 18110000 - Радна одећа, 18143000 – Заштитна опрема Датум објављивања:...