ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 10/2020 ” Услуге физичко техничке заштите “

Назив набавке: ЈНMВ 102020 Услуге физичко техничке заштите Ознака из општег речника речника набавке: 79710000 – Услуге обезбеђења Датум објављивања: 30,06,2020.године Позив за подношење понуда Конкурсна документацијa Питања...

ЈНВВ 05/2020 “Геодетске услуге – геодетско снимање тела депоније,израда пресека на задатим профилима на...

Назив набавке: ЈНВВ 05/2020 "Геодетске услуге - геодетско снимање тела депоније,израда пресека на задатим профилима на сваких 5 метара и обрачун количина...

ЈНМВ 09/2020 „Kонтролнa мерења инклинометара“

Назив набавке: ЈНМВ 09/2020 „Kонтролнa мерења инклинометара“ Ознака из општег речника речника набавке: 71351910 - Геолошке услуге Датум објављивања: 09.06.2020. године Позив за подношење понуда Конкурсна документацијa Питања и...

ЈНВВ 04/2020 „ Камион-Аброл кипер за транспорт аброл контејнера ( РОЛО КИПЕР )”

Назив набавке: ЈНВВ 04/2020 ЈНВВ 04/2020 „ Камион-Аброл кипер за транспорт аброл контејнера ( РОЛО КИПЕР )" Ознака из општег речника речника набавке: 34234100...

ЈНМВ 08/2020 “Реконструкција (санација) крова административне зграде “

Назив набавке: ЈНМВ 08/2020 Реконструкција ( санација ) крова административне зграде Ознака из општег речника речника набавке: 45261910- Радови на поправци крова Датум објављивања: ...