ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за 2024. на које се закон не примењује

Одлука – План јавних набавки за 2024. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2024.

Одлука – План јавних набавки за 2024.

Друга измена и допуна Плана набавки за 2023.год. на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Прва измена и допуна Плана набавки за 2023.год. на које се не примењује Закон о јавним набавкама

План јавних набавки за 2023. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2023.

Одлука – План јавних набавки за 2023.

Прва измена/допуна планова набавки, а на основу измене Плана и програма пословања за 2022.год.

План јавних набавки за 2022. на које се закон не примењује

Одлука – План јавних набавки за 2022. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2022.

Одлука – План јавних набавки за 2022.

Измена Плана набавки за 2021.год.

Одлука од 30.06.2021. о изменама и допунама Плана набавки за 2021.год.

Измена Плана набавки на које се закон не примењује за 2021.год.

Одлука од 30.06.2021. о изменама и допунама Плана набавки на које се закон не примењује за 2021.год.

План набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки 2020.

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.