ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 14/2019 “Услуге физичко техничке заштите”

Назив набавке: ЈНMВ 14/2019 Услуге физичко техничке заштите ...

ЈНВВ 04/2019 Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал

Назив набавке: ЈНВВ 04/2019: Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал Ознака из општег речника речника набавке: 14210000 - дробљени камен и агрегати Датум...

ЈНМВ 13/2019 Путничко возило

Назив набавке: ЈНМВ 13/2019 Путничко возило Ознака из општег речника речника набавке: 34110000 - путнички аутомобил Датум објављивања: 20.05.2019. године Позив за подношење понуда Конкурсна документацијa Питања и одговoри Измена...

ЈНМВ 12/2019 „Kонтролнa мерења инклинометара“

Назив набавке: ЈНМВ 12/2019 „Kонтролнa мерења инклинометара“ Ознака из општег речника речника набавке: 71351910 - Геолошке услуге Датум објављивања: 06.05.2019. године Позив за подношење понуда Конкурсна документацијa Питања и...

ЈНМВ 11/2019 Цистерна за чишћење канализационе мреже

Назив набавке: ЈНМВ 11/2019 Цистерна за чишћење канализационе мреже Ознака из општег речника речника набавке: цистерна за отпадне воде, 34144520 Датум објављивања: 30.04.2019. године Позив за подношење...