JAVNE NABAVKE

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Plan nabavki JKP Duboko Užice za 2018.

POSLEDNJE JAVNE NABAVKE

SVE JAVNE NABAVKE

JNMV 24/2019 “Nabavka guma za vozni park”

Naziv nabavke: JNMV 24/2019 Nabavka guma za vozni park Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 34351100 – Gume za automobile; 34352100 - Gume za...

JNMV 23/2019 “Rezervni delovi za selekciju u 5 partija”

Naziv nabavke: JNMV 23/2019 „ Rezervni delovi za selekciju u 5 partija : Partija 1 - Valjci Partija 2 – Rezervni delovi za roto sito...

JNMV 22/2019 “Hidraulika”

Naziv nabavke: JNMV 22/2019 „Hidraulika“ Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke:50100000 – usluge popravki,održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Datum objavljivanja:...

JNMV 21/2019 “Pražnjenja sabirnog šahta,separatora,sabirnih šahti u centru za selekciju,čišćenje kanala i ispiranje šahti

Naziv nabavke: JNMV 212019 Pražnjenja sabirnog šahta, separatora, sabirnih šahti u centru za selekciju, čišćenje kanala i ispiranje šahti : Partija 1: Pražnjenje ...

JNVV 06/2019 “Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 9 partija”

Naziv nabavke: JNVV 06/2019 „Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 9 partija: Partija 1: Servis kamion Mercedes Partija 2: Servis kamiona Iveko Partija 3: Servis...