ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 16/2019 “Услуге ревизије редовног годишњег финансијског извештаја ЈКП”Дубоко”Ужице за 2019. годину”

Назив набавке: ЈНМВ 16/2019 ” Услуга ревизије редовног годишњег финансијског извештаја ЈКП ”Дубоко” Ужице за 2019. годину” Ознака из општег речника речника набавке:...

ЈНВВ 05/2019 “Резервни делови за возни парк у 15 партија”

Назив набавке: ЈНВВ 05/2019: „Резервни делови за возни парк : Партија 1 Резeрвни делови камион Mercedes ...

ЈНМВ 15/2019 “Лична заштитна средства”

Назив набавке: ЈНМВ 15/2019 Набавка личних заштитних средстава Ознака из општег речника речника набавке: 18110000 - Радна одећа, 18143000 – Заштитна опрема Датум објављивања:...

ЈНМВ 14/2019 “Услуге физичко техничке заштите”

Назив набавке: ЈНMВ 14/2019 Услуге физичко техничке заштите ...

ЈНВВ 04/2019 Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал

Назив набавке: ЈНВВ 04/2019: Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал Ознака из општег речника речника набавке: 14210000 - дробљени камен и агрегати Датум...