ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ 03/2019 „ Гориво и адитиви“

Назив набавке: ЈНМВ 03/2019„ Гориво и адитиви“ Ознака из општег речника речника набавке: 09000000 – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори...

ЈНМВ 10/2019 „Коришћење грађевинских машина на Телу депоније”

Назив набавке: ЈНМВ 10/2019 „Коришћење грађевинских машина на Телу депоније” Ознака из општег речника речника набавке: 45520000 - Партија 1: камион кипер, 45520000 - Партија...

ЈНВВ 02/2019: Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал

Назив набавке: ЈНВВ 02/2019: Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал Ознака из општег речника речника набавке: 14210000 - дробљени камен и агрегати Датум...

ЈНМВ 09/2019 „ Набавка каљене жице“

Назив набавке: ЈНМВ 09/2019 „ Набавка каљене жице“ Ознака из општег речника речника набавке: 4433300 - Жица Датум објављивања: 11.03.2019. године Позив за подношење понуда Конкурсна документацијa Питања и...

ЈНМВ 08/2019 “ Организовани превоз запослених “

Назив набавке: ЈНМВ 04/2019 “ Организовани превоз запослених “ Ознака из општег речника речника набавке: 60170000 – Најам возила за превоз путника са возачем Датум објављивања:...