ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 22/2019 “Хидраулика”

Назив набавке: ЈНМВ 22/2019 „Хидраулика“ Ознака из општег речника речника набавке:50100000 – услуге поправки,одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему Датум објављивања:...

ЈНМВ 21/2019 “Пражњења сабирног шахта,сепаратора,сабирних шахти у центру за селекцију,чишћење канала и испирање шахти

Назив набавке: ЈНMВ 212019 Пражњења сабирног шахта, сепаратора, сабирних шахти у центру за селекцију, чишћење канала и испирање шахти : Партија 1: Пражњење ...

ЈНВВ 06/2019 “Одржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија”

Назив набавке: ЈНВВ 06/2019 „Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија: Партија 1: Сервис камион Mercedes Партија 2: Сервис камиона Iveko Партија 3: Сервис...

ЈНМВ 20/2019 “Одржавање електро мреже”

Назив набавке: ЈНМВ 20/2019 „Одржавање електро мреже“ Ознака из општег речника речника набавке:50000000 – услуге одржавања и поправки Датум објављивања: 19.09.2019. године Позив за...

ЈНМВ 19/2019 “Пражњење сабирног шахта, сепаратора, сабирних шахти у центру за селекцију, чишћење канала...

Назив набавке: ЈНMВ 192019 Пражњења сабирног шахта, сепаратора, сабирних шахти у центру за селекцију, чишћење канала и испирање шахти у 2 партије: Партија 1:...