JAVNE NABAVKE

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Plan nabavki JKP Duboko Užice za 2018.

POSLEDNJE JAVNE NABAVKE

SVE JAVNE NABAVKE

JNMV 01/2020 “Nabavka sredstava za higijenu”

Naziv nabavke: JNMV 01/2020 „ Nabavka sredstava za higijenu ” Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 39830000 - Sredstva za čišćenje Datum objavljivanja: 22.01.2020....

JNMV 26/2019 “Usluge osiguranja”

Naziv nabavke: JNMV 26/2019 „ Usluge osiguranja “ Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 6651000 - usluge osiguranja Datum objavljivanja: 13.12.2019.godine Poziv za...

JNVV 07/2019 “Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 4 partije”

Naziv nabavke: JNVV 07/2019 „Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 4 partije: Partija 1: Servis kamion Mercedes Partija 3: Servis putnički automobili Škoda Partija 5:...

JNMV 25/2019 “Rekonstrukcija (sanacija) krova administrativne zgrade”

Naziv nabavke: JNMV 25/2019 Rekonstrukcija ( sanacija ) krova administrativne zgrade Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 45261910- Radovi na popravci krova Datum objavljivanja: ...

JNMV 24/2019 “Nabavka guma za vozni park”

Naziv nabavke: JNMV 24/2019 Nabavka guma za vozni park Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 34351100 – Gume za automobile; 34352100 - Gume za...