ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 21/2018 „ Услуге осигурања за 2019. годину“

Назив набавке: ЈНМВ 21/2018 „ Услуге осигурања за 2019. годину“ Ознака из општег речника речника набавке: 6651000 - услуге осигурања Датум објављивања: 03.12.2018.године ...

ЈНМВ 20/2018 Набавка навлакача контејнера за камионе

Назив набавке: ЈНМВ 20/2018 Набавка навлакача контејнера за камионе Ознака из општег речника речника набавке: 42416210 - Подизачи контејнера за отпад Датум објављивања: ...

ЈНМВ 19/2018 Набавка гума за возни парк

Назив набавке: ЈНМВ 19/2018 Набавка гума за возни парк Ознака из општег речника речника набавке: 34351100 – Гуме за аутомобиле; 34352100 - Гуме за...

ЈНМВ 18/2018 ” Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија “

Назив набавке: ЈНМВ 18/2018 „ Резервни делови за селекцију у 5 партија : Партија 1 - Ваљци Партија 2 – Резервни делови за рото сито...

ЈНВВ 11/2018 „Резервни делови за возни парк : Партија 2: Резервни...

Назив набавке: ЈНВВ 11/2018 „ Резервни делови за возни парк : Партија 2: Резервни делови камиони Ивеко " Ознака из општег речника речника набавке: 34330000-...