ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 03/2019 “Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице у 4 партије”

Назив набавке: ЈНМВ 03/2019 Услуге вршења мониторинга за ЈКП“Дубоко“ Ужице у 4 партије: Партија 1: Mониторинг површинских, подземних и отпадних ...

ЈНВВ 01/2019 „ Гориво и адитиви“

Назив набавке: ЈНМВ 02/2019 „ Гориво и адитиви“ Ознака из општег речника речника набавке: 09000000 – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори...

ЈНМВ 02/2019 „Набавка средстава за хигијену ”

Назив набавке: ЈНМВ 02/2019 „ Набавка средстава за хигијену ” Ознака из општег речника речника набавке: 39830000 - Средства за чишћење Датум објављивања: 17.01.2019....

ЈНМВ 01/2019 “Организовани превоз запослених”

Назив набавке: ЈНМВ 01/2019 "Организовани превоз запослених" Ознака из општег речника речника набавке: 60170000 – Најам возила за превоз путника са возачем. Датум објављивања: 16.01.2019....

ЈНМВ 21/2018 „ Услуге осигурања за 2019. годину“

Назив набавке: ЈНМВ 21/2018 „ Услуге осигурања за 2019. годину“ Ознака из општег речника речника набавке: 6651000 - услуге осигурања Датум објављивања: 03.12.2018.године ...