ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Plan nabavki za 2024. na koje se zakon ne primenjuje I izmena 29.04.2024.

Odluka o izmeni plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje NO 29.04.2024

Plan javnih nabavki 2024.g. I izmena 29.04.2024.

Odluka o izmeni plana javnih nabavki NO 29.04.2024.

Treća Izmena Plana nabavkina koje se ne primenjuje zjn za 2022

Odluka NO br.24-5 od 30.11.2022.

Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022.

Odluka NO 23-6

Druga Izmena Plana nabavki za 2022. na koje se zakon ne primenjuje

Odluka NO 23-7

Šesta izmena Plana nabavki za 2023. na koje se zakon ne primenjuje

Šesta Odluka nadzornog odbora 34-5-1

Peta izmena Plana javnih nabavki 2023.g.

5. Odluka nadzornog odbora 34-5

Četvrta izmena Plan nabavki za 2023. na koje se zakon ne primenjuje

Odluka NO br. 32-4 četvrta izmena

Treća izmena Plana nabavki za 2023. na koje se zakon ne primenjuje

Odluka NO br. 31-4 treća izmena

План јавних набавки за 2024. на које се закон не примењује

Одлука – План јавних набавки за 2024. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2024.

Одлука – План јавних набавки за 2024.

Друга измена и допуна Плана набавки за 2023.год. на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Прва измена и допуна Плана набавки за 2023.год. на које се не примењује Закон о јавним набавкама

План јавних набавки за 2023. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2023.

Одлука – План јавних набавки за 2023.

Прва измена/допуна планова набавки, а на основу измене Плана и програма пословања за 2022.год.

План јавних набавки за 2022. на које се закон не примењује

Одлука – План јавних набавки за 2022. на које се закон не примењује

План јавних набавки за 2022.

Одлука – План јавних набавки за 2022.

Измена Плана набавки за 2021.год.

Одлука од 30.06.2021. о изменама и допунама Плана набавки за 2021.год.

Измена Плана набавки на које се закон не примењује за 2021.год.

Одлука од 30.06.2021. о изменама и допунама Плана набавки на које се закон не примењује за 2021.год.

План набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки 2020.

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.