ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНВВ 04/2020 „ Камион-Аброл кипер за транспорт аброл контејнера ( РОЛО КИПЕР )”

Назив набавке: ЈНВВ 04/2020 ЈНВВ 04/2020 „ Камион-Аброл кипер за транспорт аброл контејнера ( РОЛО КИПЕР )" Ознака из општег речника речника набавке: 34234100...

ЈНМВ 08/2020 “Реконструкција (санација) крова административне зграде “

Назив набавке: ЈНМВ 08/2020 Реконструкција ( санација ) крова административне зграде Ознака из општег речника речника набавке: 45261910- Радови на поправци крова Датум објављивања: ...

ЈНМВ 07/2020 “ Организовани превоз запослених “

Назив набавке: ЈНМВ 07/2020 “ Организовани превоз запослених “ Ознака из општег речника речника набавке: 60170000 – Најам возила за превоз путника са возачем Датум објављивања:...

ЈНМВ 06/2020 „ Набавка каљене жице “

Назив набавке: ЈНМВ 06/2020 „ Набавка каљене жице“ Ознака из општег речника речника набавке: 4433300 - Жица Датум објављивања: 11.03.2020. године Позив за подношење понуда Конкурсна документацијa Питања и...

ЈНМВ 05/2020″ Набавка уља, мазива, антифриза и аутокозметике”

Назив набавке: ЈНМВ 05/2020" Набавка уља, мазива, антифриза и аутокозметике" Ознака из општег речника речника набавке: 09211100 - Моторна уља; 24951100 – Мазива Датум објављивања:...