ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2018.

ПОСЛЕДЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 19/2018 Набавка гума за возни парк

Назив набавке: ЈНМВ 19/2018 Набавка гума за возни парк Ознака из општег речника речника набавке: 34351100 – Гуме за аутомобиле; 34352100 - Гуме за...

ЈНМВ 18/2018 ” Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија “

Назив набавке: ЈНМВ 18/2018 „ Резервни делови за селекцију у 5 партија : Партија 1 - Ваљци Партија 2 – Резервни делови за рото сито...

ЈНВВ 11/2018 „Резервни делови за возни парк : Партија 2: Резервни...

Назив набавке: ЈНВВ 11/2018 „ Резервни делови за возни парк : Партија 2: Резервни делови камиони Ивеко " Ознака из општег речника речника набавке: 34330000-...

ЈНВВ 13/2018 Резервни делови за возни парк ; Партија 1: Хидраулични разводници, вентили, пумпе,...

Назив набавке: ЈНВВ 13/2018 „ Резервни делови за возни парк у више партија: Партија 1: Хидраулични разводници, вентили, пумпе, клипови, филтери" Ознака из...

ЈНВВ 12/2018 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија

Назив набавке: ЈНМВ 12/2018 „Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија: Партија 1: Сервис камион Mercedes Партија 2: Сервис камиона Iveko Партија 3: Сервис...