PROJEKAT DUBOKO

OSNIVANJE I IZGRADNJA

TRANSPORT OTPADA, TRANSFER STANICE I ODRŽAVANJE

PRIMARNA I SEKUNDARNA SELEKCIJA OTPADA, PRODAJA SIROVINA

DEPONOVANJE OTPADA

EKOLOŠKI MONITORING