ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ОСНИВАЊЕ И ИЗГРАДЊА

РЕГИЈА ДУБОКО

Територија коју својом активношћу покрива ЈКП Дубоко, обухвата девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ

Некадашње неуређене депоније, често поред главних водених токова, загађивале су околину на територији сваке општине.

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

Хронологија радова на изградњи нове регионалне санитарне депоније у Дубоком, 6 km североисточно од Ужица.

ТРАНСПОРТ ОТПАДА, ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ТРАНСПОРТ

Транспорт комуналног отпада из осам локалних самоуправа се врши камионима, приколицама и контејнерима ЈКП Дубоко Ужице.

ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ

Трансфер станице служе за претовар комуналног отпада на сигуран и санитаран начин, а потом се он транспортује ка Дубоком.

ОДРЖАВАЊЕ

Служба предузећа се бави сервисирањем и одржавањем целокупног возног парка, машина и опреме.

ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА, ПРОДАЈА СИРОВИНА

ПРИМАРНА СЕЛЕКЦИЈА

Предузеће помаже локалним самоуправама у одвојеном прикупљању примарно селектованог отпада.

СЕКУНДАРНА СЕЛЕКЦИЈА

У оквиру комплекса Дубоко се врши секундарна селекција отпада, делом машинским путем, а делом ручно.

ПРОДАЈА СИРОВИНА

Након секундарне селекције, издвојене секундарне сировине се складиште, а потом продају предузећима за рециклажу отпада.

ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА

ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ

Тело депоније је припремљени простор за санитарно одлагање остатка отпада након издвајања поновно употребљивих сировина

ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

Потребне грађевинске машине и опрема како би се допремљеми отпад ефикасно распредио, одложио и трајно збринуо на телу депоније

ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

Пошто се постојећи капацитети за депоновање смањују, ушли смо у пројекат проширења тела депоније.

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ

ЛАБОРАТОРИЈА

У Дубоком имамо и сопствену лабораторију, у којој се проверавају вредности узоркованих еколошких параметара.

МОНИТОРИНГ

Прикупљање података квантитативне и квалитативне природе о присутности и дистрибуцији загађивача

ОТПАДНЕ ВОДЕ

У оквиру комплекса је и постројење за пречишћавање отпадних вода, у којима се прикупљају процедне воде тела депоније.