ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ОСНИВАЊЕ И ИЗГРАДЊА

ТРАНСПОРТ ОТПАДА, ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА, ПРОДАЈА СИРОВИНА

ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ