ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ

Важан део система Дубоко су трансфер станице и претоварна места, који омогућавају смањење трошкова транспорта, успешнији рад и подизање нивоа услуга нашег регионалног центра.

Од 1. марта 2016. године ради Трансфер станица у Чачку, која са својим Центром за рециклажни отпад представља централно место прикупљања комуналног отпада са територије овог града. Отпад допремљен од стране ЈКП Комуналац, заједно са отпадом које грађани Чачка одложе у Центру за рециклажни отпад (текстил, стаклена амбалажа, ПВЦ посуде, акумулатори, батерије, електрични и електронски отпад, азбестне плоче и друге врсте секундарних сировина намењене даљој преради), камионима нашег центра свакодневно се допрема у Дубоко.

У плану је изградња трансфер станице у Пожеги.

Сабирни центар за прикупљање отпада постоји у Бајиној Башти, а отпад се у камионе нашег центра претовара и на привременим претоварним местима у Ивањици, Чајетини, Пожеги и Ариљу. Ова места су уједно и рециклажна дворишта у којима се прикупља суви и мокри селектовани комунални отпад, настао на територији поменутих општина.

Према локалним и регионалним плановима управљања отпадом, претоварна места ће се развијати у правцу стварања еколошких центара за складиштење и других токова отпада, чиме би се још једном указало на значај јачања система управљања отпадом и подизања свести грађана о селекцији комуналног отпада на месту настанка и заштити животне средине.