PROJEKAT DUBOKO

TRANSFER STANICE

Važan deo sistema Duboko su transfer stanice i pretovarna mesta, koji omogućavaju smanjenje troškova transporta, uspešniji rad i podizanje nivoa usluga našeg regionalnog centra.

Od 1. marta 2016. godine radi Transfer stanica u Čačku, koja sa svojim Centrom za reciklažni otpad predstavlja centralno mesto prikupljanja komunalnog otpada sa teritorije ovog grada. Otpad dopremljen od strane JKP Komunalac, zajedno sa otpadom koje građani Čačka odlože u Centru za reciklažni otpad (tekstil, staklena ambalaža, PVC posude, akumulatori, baterije, električni i elektronski otpad, azbestne ploče i druge vrste sekundarnih sirovina namenjene daljoj preradi), kamionima našeg centra svakodnevno se doprema u Duboko.

U planu je izgradnja transfer stanice u Požegi.

Sabirni centar za prikupljanje otpada postoji u Bajinoj Bašti, a otpad se u kamione našeg centra pretovara i na privremenim pretovarnim mestima u Ivanjici, Čajetini, Požegi i Arilju. Ova mesta su ujedno i reciklažna dvorišta u kojima se prikuplja suvi i mokri selektovani komunalni otpad, nastao na teritoriji pomenutih opština.

Prema lokalnim i regionalnim planovima upravljanja otpadom, pretovarna mesta će se razvijati u pravcu stvaranja ekoloških centara za skladištenje i drugih tokova otpada, čime bi se još jednom ukazalo na značaj jačanja sistema upravljanja otpadom i podizanja svesti građana o selekciji komunalnog otpada na mestu nastanka i zaštiti životne sredine.