ЕКОЛОШКА МАПА РЕГИЈЕ ДУБОКО

ЕКОЛОШКА МАПА ГРАДА УЖИЦА

Приказ локација угрожених од несавесног бацања отпада, као и локација комуналне опреме

ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Списак и опис регистрованих локација дивљих депонија и сметлишта, потеса угрожених отпадом и локација постављене комуналне опреме.