Regionalni centar za upravljanje otpadom

JKP DUBOKO UŽICE

REGIJA DUBOKO

Predstavlja teritoriju devet lokalnih samouprava Zlatiborskog i Moravičkog okruga

RECIKLAŽA

Kroz organizaciju i sprovođenje primarne i sekundarne selekcije učestvujemo u reciklažnim tokovima Srbije

SANITARNA DEPONIJA

Godišnje odlaganje osamdeset hiljada tona komunalnog otpada na sanitaran i siguran način

KOMPLEKS DEPONIJE U DUBOKOM, UŽICE

CENTAR ZA SEKUNDARNU SELEKCIJU OTPADA

Postrojenje u kome se primarno selektovani otpad istovara, pregleda, a zatim se vrši sekundarna selekcija, delom automatizovanim procesom, delom ručno.

KOMPLEKS DEPONIJE U DUBOKOM, UŽICE

TELO DEPONIJE

Telo deponije se sastoji od četiri etaže, na kojima je na sanitaran način odložen komunalni otpad. Otpad se neprekidno rastire i sabija radom građevinskih mašina i kompaktora.

Transfer stanice

TRANSFER STANICA ČAČAK, U KONJEVIĆIMA

Transfer stanica Čačak služi kao sanitarno, uređeno pretovarno mesto za komunalni otpad koji se prikuplja na teritoriji Grada Čačka, a zatim transportuje u pres kontejnerima u Duboko.

O NAMA

ORGANI PREDUZEĆA

Prema članu 6. Ugovora o osnivanju i članu 15. Statuta, organi Preduzeća su: Upravni odbor, kao organ upravljanja, Nadzorni odbor, kao organ nadzora (prestao sa radom 25. decembra 2012. godine, stupanjem na snagu Zakona o javnim preduzećima) i Direktor, kao organ poslovođenja. Upravni odbor i direktor preduzeća čine upravu preduzeća.

vesti

POSLEDNJE VESTI

Tomindan – Krsna slava i Dan preduzeća

U našem regionalnom centru, 19. oktobra, uz prisustvo predstavnika osnivača, privrednika i gostiju iz Regije Duboko, obeležen je Dan preduzeća i proslavljena krsna slava...

Duboko posetila delegacija iz Tuzle

Predstavnici tuzlanske lokalne samouprave posetili su naš regionalni centar. Direktor "Dubokog” mr Momir Milovanović upoznao ih je sa dosadašnjim iskustvima u radu svake od celina,...

Budući tehničari unutrašnjeg transporta TŠ Radoje Ljubičić posetili Duboko

Učenici IVS 2 užičke Tehničke škole "Radoje Ljubičić” Užice, obrazovnog profila tehničar unutrašnjeg transporta, sa profesorom Draganom Ilićem, u okviru akcije “Otvorena vrata”, posetili...