Регионални центар за управљање отпадом

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ

РЕГИЈА ДУБОКО

Представља територију девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа

РЕЦИКЛАЖА

Кроз организацију и спровођење примарне и секундарне селекције учествујемо у рециклажним токовима Србије

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

Годишње одлагање осамдесет хиљада тона комуналног отпада на санитаран и сигуран начин

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ЦЕНТАР ЗА СЕКУНДАРНУ СЕЛЕКЦИЈУ ОТПАДА

Постројење у коме се примарно селектовани отпад истовара, прегледа, а затим се врши секундарна селекција, делом аутоматизованим процесом, делом ручно.

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ

Тело депоније се састоји од четири етаже, на којима је на санитаран начин одложен комунални отпад. Отпад се непрекидно растире и сабија радом грађевинских машина и компактора.

Трансфер станице

ТРАНСФЕР СТАНИЦА ЧАЧАК, У КОЊЕВИЋИМА

Трансфер станица Чачак служи као санитарно, уређено претоварно место за комунални отпад који се прикупља на територији Града Чачка, а затим транспортује у прес контејнерима у Дубоко.

О НАМА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Према члану 6. Уговора о оснивању и члану 15. Статута, органи Предузећа су: Управни одбор, као орган управљања, Надзорни одбор, као орган надзора (престао са радом 25. децембра 2012. године, ступањем на снагу Закона о јавним предузећима) и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

вести

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

Решавање проблема кабастог отпада кроз пројекат прекограничне сарадњe

Кроз програм прекограничне сарадње Србија-БиХ, Ужице и Тузла реализоваће пројекат вредан око 600.000 евра, а средства су обезбеђена од стране Европске уније. Према речима заменика...

Наш центар носилац новог пројекта Ужица и Тузле у оквиру ЕУ...

Европска унија ће, у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-БиХ (ИПА II), на територијама Ужица и Тузле финансирати нови пројекат вредан близу 600.000 евра. Због својих...

Одржана Завршна конференција пројекта SUBREC

У Тузли је 17.12.2020. одржана Завршна конференција пројекта "Предграђа рециклирају - Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле" (SUBREC), која се...