Regionalni centar za upravljanje otpadom

JKP DUBOKO UŽICE

REGIJA DUBOKO

Predstavlja teritoriju devet lokalnih samouprava Zlatiborskog i Moravičkog okruga

RECIKLAŽA

Kroz organizaciju i sprovođenje primarne i sekundarne selekcije učestvujemo u reciklažnim tokovima Srbije

SANITARNA DEPONIJA

Godišnje odlaganje osamdeset hiljada tona komunalnog otpada na sanitaran i siguran način

KOMPLEKS DEPONIJE U DUBOKOM, UŽICE

CENTAR ZA SEKUNDARNU SELEKCIJU OTPADA

Postrojenje u kome se primarno selektovani otpad istovara, pregleda, a zatim se vrši sekundarna selekcija, delom automatizovanim procesom, delom ručno.

KOMPLEKS DEPONIJE U DUBOKOM, UŽICE

TELO DEPONIJE

Telo deponije se sastoji od četiri etaže, na kojima je na sanitaran način odložen komunalni otpad. Otpad se neprekidno rastire i sabija radom građevinskih mašina i kompaktora.

Transfer stanice

TRANSFER STANICA ČAČAK, U KONJEVIĆIMA

Transfer stanica Čačak služi kao sanitarno, uređeno pretovarno mesto za komunalni otpad koji se prikuplja na teritoriji Grada Čačka, a zatim transportuje u pres kontejnerima u Duboko.

O NAMA

ORGANI PREDUZEĆA

Prema članu 6. Ugovora o osnivanju i članu 15. Statuta, organi Preduzeća su: Upravni odbor, kao organ upravljanja, Nadzorni odbor, kao organ nadzora (prestao sa radom 25. decembra 2012. godine, stupanjem na snagu Zakona o javnim preduzećima) i Direktor, kao organ poslovođenja. Upravni odbor i direktor preduzeća čine upravu preduzeća.

vesti

POSLEDNJE VESTI

Srećni praznici!

Srećni novogodišnji i božićni praznici! JKP Duboko Užice

Duboko i RRA Zlatibor domaćini radionice o ulozi transfer stanica u...

Naš regionalni centar i Regionalna razvojna agencija “Zlatibor”, od 16-18. decembra ove godine, bili su domaćini radionice za javna komunalna preduzeća Zlatiborske oblasti pod...

Gosti iz Kirgistana, Italije i Bugarske posetili Duboko

Naš regionalni centar posetili su članovi Implementacione komisije za program uspostavljanja međuopštinske saradnje iz Kirgistana, volonteri regionalnih razvojnih agencija iz Italije i Bugarske, predstavnici...