Регионални центар за управљање отпадом

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ

РЕГИЈА ДУБОКО

Представља територију девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа

РЕЦИКЛАЖА

Кроз организацију и спровођење примарне и секундарне селекције учествујемо у рециклажним токовима Србије

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

Годишње одлагање осамдесет хиљада тона комуналног отпада на санитаран и сигуран начин

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ЦЕНТАР ЗА СЕКУНДАРНУ СЕЛЕКЦИЈУ ОТПАДА

Постројење у коме се примарно селектовани отпад истовара, прегледа, а затим се врши секундарна селекција, делом аутоматизованим процесом, делом ручно.

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ

Тело депоније се састоји од четири етаже, на којима је на санитаран начин одложен комунални отпад. Отпад се непрекидно растире и сабија радом грађевинских машина и компактора.

Трансфер станице

ТРАНСФЕР СТАНИЦА ЧАЧАК, У КОЊЕВИЋИМА

Трансфер станица Чачак служи као санитарно, уређено претоварно место за комунални отпад који се прикупља на територији Града Чачка, а затим транспортује у прес контејнерима у Дубоко.

О НАМА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Према члану 6. Уговора о оснивању и члану 15. Статута, органи Предузећа су: Управни одбор, као орган управљања, Надзорни одбор, као орган надзора (престао са радом 25. децембра 2012. године, ступањем на снагу Закона о јавним предузећима) и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

вести

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

Будући тeхничари унутрашњег транспорта ТШ Радоје Љубичић посетили Дубоко

Ученици IVS 2 ужичке Техничке школе "Радоје Љубичић” Ужице, образовног профила техничар унутрашњег транспорта, са професором Драганом Илићем, у оквиру акције “Отворена врата”, посетили...

Одржане едукације запослених у комуналним предузећима у Ужицу и Тузли

Пројектом "Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле, SUBREC" 5.000 домаћинстава у предграђима ових градова ће почети са...

Дубоко посетила Зелена посланичка група

Као пример добре праксе, наш регионални центар посетили су народни посланици републичког парламента, иначе чланови Зелене посланичке групе, представници ОЕБС-а, локалних самоуправа Пријепоља и...