Регионални центар за управљање отпадом

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ

РЕГИЈА ДУБОКО

Представља територију девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа

РЕЦИКЛАЖА

Кроз организацију и спровођење примарне и секундарне селекције учествујемо у рециклажним токовима Србије

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

Годишње одлагање осамдесет хиљада тона комуналног отпада на санитаран и сигуран начин

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ЦЕНТАР ЗА СЕКУНДАРНУ СЕЛЕКЦИЈУ ОТПАДА

Постројење у коме се примарно селектовани отпад истовара, прегледа, а затим се врши секундарна селекција, делом аутоматизованим процесом, делом ручно.

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ

Тело депоније се састоји од четири етаже, на којима је на санитаран начин одложен комунални отпад. Отпад се непрекидно растире и сабија радом грађевинских машина и компактора.

Трансфер станице

ТРАНСФЕР СТАНИЦА ЧАЧАК, У КОЊЕВИЋИМА

Трансфер станица Чачак служи као санитарно, уређено претоварно место за комунални отпад који се прикупља на територији Града Чачка, а затим транспортује у прес контејнерима у Дубоко.

О НАМА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Према члану 6. Уговора о оснивању и члану 15. Статута, органи Предузећа су: Управни одбор, као орган управљања, Надзорни одбор, као орган надзора (престао са радом 25. децембра 2012. године, ступањем на снагу Закона о јавним предузећима) и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

вести

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

SUBREC- Нови заједнички пројекат Ужица и Тузле у области управљања...

Пет година након првобитне сарадње у области управљања комуналним отпадом, градови Ужице и Тузла поново крећу са имплементацијом заједничког пројекта који ће успоставити систем...

Наш центар посетила делегација из Северне Македоније

Саветник прeмијера Владе Северне Македоније за животну средину и просторно планирање Драган Јованов и начелник за отпад у Министарству животне средине ове републике Ана...

ЕУ зелени дан у Ужицу и Дубоком

У оквиру манифестације „ЕУ зелени дан“, Шеф Делегације Европске уније у Србији, амбасадор Сем Фабрици са министарком за европске интеграције Јадранком Јоксимовић, државним секретаром...