Регионални центар за управљање отпадом

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ

РЕГИЈА ДУБОКО

Представља територију девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа

РЕЦИКЛАЖА

Кроз организацију и спровођење примарне и секундарне селекције учествујемо у рециклажним токовима Србије

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

Годишње одлагање осамдесет хиљада тона комуналног отпада на санитаран и сигуран начин

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ЦЕНТАР ЗА СЕКУНДАРНУ СЕЛЕКЦИЈУ ОТПАДА

Постројење у коме се примарно селектовани отпад истовара, прегледа, а затим се врши секундарна селекција, делом аутоматизованим процесом, делом ручно.

КОМПЛЕКС ДЕПОНИЈЕ У ДУБОКОМ, УЖИЦЕ

ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ

Тело депоније се састоји од четири етаже, на којима је на санитаран начин одложен комунални отпад. Отпад се непрекидно растире и сабија радом грађевинских машина и компактора.

Трансфер станице

ТРАНСФЕР СТАНИЦА ЧАЧАК, У КОЊЕВИЋИМА

Трансфер станица Чачак служи као санитарно, уређено претоварно место за комунални отпад који се прикупља на територији Града Чачка, а затим транспортује у прес контејнерима у Дубоко.

О НАМА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Према члану 6. Уговора о оснивању и члану 15. Статута, органи Предузећа су: Управни одбор, као орган управљања, Надзорни одбор, као орган надзора (престао са радом 25. децембра 2012. године, ступањем на снагу Закона о јавним предузећима) и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

вести

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

Наш центар посетили чланови Географско еколошког друштва из Чачка

Близу 60 чланова Географско еколошког друштва из Чачка, у оквиру акције “Отворена врата”, посетило је ЈКП “Дубоко” Ужице. Предвођени професорима Оливером Јечменицом, Анком Петровић,...

Студенти ужичке Високе пословнo техничке школе гости регионалног центра у Дубоком

Група студената II и III године Високе пословно техничке школе струковних студија у Ужицу на челу са професором др Љиљаном Трумбуловић, у оквиру...

У плану нова технологија третмана процедних вода

Конференција за новинаре у нашем регионалном центру била је посвећена именовању директора, плановима за увођење нове технологије третмана процедних вода, досадашњој динамици радова...