PROJEKAT DUBOKO

SEKUNDARNA SELEKCIJA

Regionalni centar u Dubokom je baza sirovina za brojne industrijske grane, do kojih se dolazi primenom najsavremenijih tehnologija tretmana komunalnog otpada. Sekundarna selekcija je drugi korak u lancu tretmana otpada, koji prolazi trakama linija za laku i tešku frakciju.

Laka, odnosno suva, frakcija može se ponovo upotrebiti i zato se odvaja u Centru za selekciju, i to po vrstama (mešani papir i karton, PET obojena i providna ambalaža, folije i druge vrste proizvoda od plastike, tetrapak, staklo, gume, aliminijum, gvožđe, mesing i drugi metali…).

Izdvojeni otpad je namenjen ponovnom korišćenju, odnosno presuje se i kao balirani materijal prodaje ovlašćenim reciklerima.