ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

СЕКУНДАРНА СЕЛЕКЦИЈА

Регионални центар у Дубоком је база сировина за бројне индустријске гране, до којих се долази применом најсавременијих технологија третмана комуналног отпада. Секундарна селекција је други корак у ланцу третмана отпада, који пролази тракама линија за лаку и тешку фракцију.

Лака, односно сува, фракција може се поново употребити и зато се одваја у Центру за селекцију, и то по врстама (мешани папир и картон, ПЕТ обојена и провидна амбалажа, фолије и друге врсте производа од пластике, тетрапак, стакло, гуме, алиминијум, гвожђе, месинг и други метали…).

Издвојени отпад је намењен поновном коришћењу, односно пресује се и као балирани материјал продаје овлашћеним рециклерима.