JKP DUBOKO UŽICE

KONTAKT

Adresa:
Duboko bb
31000 Užice

Telefon/fah:
+381 (31) 525 061
+381 (31) 525 062
+381 (31) 517 956
+381 (31) 518 559

Besplatni pozivi na broj:
0800 031 032

Info servis:
info@duboko.rs

elektronska pošta preduzeća:
office@duboko.rs

Direktor: mr Momir Milovanović
Elektronska pošta: momir.milovanovic@duboko.rs

Izvršni direktor Tehničkog sektora: Nedeljko Milosavljević
Elektronska pošta: n.milosavljevic@duboko.rs

Menadžer računovodstva i finansija: Nadežda Todorović
Elektronska pošta: nada.todorovic@duboko.rs

Menadžer pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova: Vlastimir Veljović
Elektronska pošta: vlasto.veljovic@duboko.rs

Inženjer za investicije i projekte: Vaso Šunjevarić
Elektronska pošta: vaso.sunjevaric@duboko.rs

Menadžer deponovanja otpada i ekološkog monitoringa RSD: Marko Milojević
Elektronska pošta: marko.milojevic@duboko.rs

Menadžer preuzimanja, prijema i transporta otpada: Slobodan Bogosavljević
Elektronska pošta: slobodan.bogosavljevic@duboko.rs

Menadžer održavanja: Goran Filipović
Elektronska pošta: goran.filipovic@duboko.rs

Šef računovodstva: Slavka Aćimović
Elektronska pošta: finansije@duboko.rs

Posetite nas

U okviru projekta “Otvorena vrata”, edukacija građana, dece, učenika, studenata i profesora o značaju rada našeg preduzeća, primarne selekcije i tretiranja otpada kao baze sirovina u industriji, predstavljaju važan segment rada JKP “Duboko” Užice.

Budite i vi naši dragi gosti!
Posetite naš regionalni centar!
Javite nam se na 031/525-061 ili info@duboko.rs.