ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

РЕГИЈА ДУБОКО

Регију Дубоко чине девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа. Ова регија, основана у оквиру Пројекта Дубоко, простире се на 5.300 km2 југозападне Србије, где у 335 насеља живи око 360.000 становника.
Становници и привреда регије Дубоко генеришу на годишњем нивоу преко 82.000 тона комуналног отпада, који се допреми у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко.

ГРАД УЖИЦЕ

Округ: Златиборски
Површина: 667 км2
Број становника: 78.040
Број насеља: 41
Годишње генерисање отпада: 20.000 тона

Град Ужице је привредни центар Западне Србије и спада у групу привредно развијенијих градова у Србији. Један је од ретких градова који у спољнотрговинском пословању остварује суфицит. Тиме се потврђује чињеница да је привреда Ужица здрава, конкурентна и извозно оријентисана.
Привредна активност се одвија у 11 сектора, а највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из прерађивачке индустрије, грађевинарства и трговине. Водеће гране су: металска индустрија, прерада обојених метала, текстилна и дрвна индустрија.
У металској индустрији најзначајнији су полупроизводи од бакра и алуминијума и производи наменске индустрије. У грађевинарству су заступљене све делатности од високоградње, нискоградње до завршних занатских производа.
Најразвијеније делатности у агроиндустрији су: прерада воћа замрзавањем, кланична индустрија, прерада меса и производња сувомеснатих производа, производња: млека и млечних производа, ракија са заштићеним географским пореклом, лековитог биља и шумских плодова, а постоје капацитети и за производњу сокова, воћних сирупа, џемова, мармелада, компота и прерађевина од поврћа.

ГРАД ЧАЧАК

Округ: Моравички
Површина: 636 км2
Број становника: 115.337
Број насеља: 58
Годишње генерисање отпада: 30.000 тона

Структуру чачанске привреде чине пољопривреда, индустрија, трговина и услужне делатности. Заступљена је, осим пољопривредне производње, и производња папира, електричних апарата за домаћинство, резних алата за обраду метала, неметала и дрвета, прозвода хемијске индустрије, термотехничких уређаја, дрвене, металне и комбиноване столарије, делова и прибора за фармацеутску индустрију и производа за медицинске потребе, прерада шумских и пољопривредних производа итд.
Осим компаније Слобода у граду нема великих индустријских комплекса. Највећи део привредних активности се одвија у оквиру средњих и малих предузећа и занатских радионица са изразито разноврсним програмима. Приватно предузетништво, које има своју традицију још од XIX века, је и основна карактеристика привреде Чачка. Велики број приватних предузећа је прерастао у средње развијена предузећа са бројем запослених између 80 и 270 и широким спектром производа.
Туризам је значајна привредна грана у Чачку. Туристичка понуда чачанског краја је хетерегона. Природни ресурси и манифестације заузимају доминантно место у креирању туристичког производа.

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Округ: Моравички
Површина: 1.090 км2
Број становника: 32.047
Број насеља: 49
Годишње генерисање отпада: 6.000 тона

Привредну активност у највећој мери чине прерађивачка индустрија, прерада дрвета и текстилна индустрија, као и пољопривреда.
Сектор малих и средњих предузећа има важну улогу у јачању привреде. На њихов развој највише су утицали велики текстилни и дрвнопрерађивачки комплекси.
Ивањица има и значајне туристичке капацитете, посебно намењене базичним припремама спортских екипа, као и одмору у сеоским срединама.

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Округ: Златиборски
Површина: 426 км2
Број становника: 39.638
Број насеља: 42
Годишње генерисање отпада: 6.000 тона

Носиоци привредног развоја су металопрерађивачка, пољопривредна и прехрамбена индустрија, у којој предњаче прерада воћа и поврћа. Ту су и текстилна и индустрија грађевинског материјала.
Пожега је веома важна раскрсница железничког и друмског саобраћаја, а позната је и по својим туристичким и дрвнопрерађивачким капацитетима.

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Округ: Златиборски
Површина: 673 км2
Број становника: 26.022
Број насеља: 36
Годишње генерисање отпада: 5.000 тона

Најважнија полуга привредног развоја је водопривреда, односно производња електричне енергије из реке Дрине је важан сегмент електро-енергетског потенцијала наше земље.
Издвајају се и пољопривредна производња, посебно примарна и воћарска. Значајни су и капацитети дрвнопрерађивачке индустрије.
Планина Тара је чувени туристички центар Србије и ширег окружења, а посебно током зиме и лета, када су смештајни капацитети попуњени у потпуности.

ОПШТИНА ЛУЧАНИ

Округ: Моравички
Површина: 454 км2
Број становника: 20.897
Број насеља: 36
Годишње генерисање отпада: 3.000 тона

Дугогодишњи носилац привредног развоја и најважнија полуга извоза су производни капацитети наменске индустрије.
Ова општина је позната и по пољопривреди, а посебно по производњи воћа, где се издвајају малине, шљиве и јабуке. Значајан ресурс је и производња кромпира.
Једна од основа развоја је и туризам.

ОПШТИНА АРИЉЕ

Округ: Златиборски
Површина: 349 км2
Број становника: 18.792
Број насеља: 22
Годишње генерисање отпада: 4.000 тона

Пољопривреда је најважнија привредна грана, а малина најзначајнији извозни производ. У структури пољопривредне производње важно место заузимају и производња шљива и јабука, као и њихова прерада. Гаје се и купина, боровница и јагода, а издваја се и производња кромпира.
Запажени резултати се остварују и у сточарској производњи, а међу привредним капацитетима су и текстилна и дрвнопрерађивачка индустрија.
Ова општина је позната и по дугој предузетничкој традицији са више индустријских погона.

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Округ: Златиборски
Површина: 647 км2
Број становника: 14.745
Број насеља: 24
Годишње генерисање отпада: 6.000 тона

Најразвијенија привредна грана је туризам, јер је Златибор, по посети и смештајним капацитетима, један од водећих туристичких центара у нашој земљи и ширем окружењу. Издавајају се спортски и здравствени туризам.
Значајни су и капацитети у пољопривредној производњи, преради дрвета, текстилној и металској индустрији, као и у области прераде пластике.

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Округ: Златиборски
Површина: 358 км2
Број становника: 12.090
Број насеља: 27
Годишње генерисање отпада: 2.000 тона

Производња цемента је замајац развоја привреде читаве регије. Међу носиоцима привредних активности су и пољопривреда, металопрерађивачка индустрија, производња боја и лакова и текстилна индустрија.
Велики потенцијал чини и туризам, а посебно онај сеоског типа.