PROJEKAT DUBOKO

REGIJA DUBOKO

Regiju Duboko čine devet lokalnih samouprava Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Ova regija, osnovana u okviru Projekta Duboko, prostire se na 5.300 km2 jugozapadne Srbije, gde u 335 naselja živi oko 360.000 stanovnika.
Stanovnici i privreda regije Duboko generišu na godišnjem nivou preko 82.000 tona komunalnog otpada, koji se dopremi u Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko.

GRAD UŽICE

Okrug: Zlatiborski
Površina: 667 km2
Broj stanovnika: 78.040
Broj naselja: 41
Godišnje generisanje otpada: 20.000 tona

Grad Užice je privredni centar Zapadne Srbije i spada u grupu privredno razvijenijih gradova u Srbiji. Jedan je od retkih gradova koji u spoljnotrgovinskom poslovanju ostvaruje suficit. Time se potvrđuje činjenica da je privreda Užica zdrava, konkurentna i izvozno orijentisana.
Privredna aktivnost se odvija u 11 sektora, a najveći uticaj na privredna kretanja imaju preduzeća iz prerađivačke industrije, građevinarstva i trgovine. Vodeće grane su: metalska industrija, prerada obojenih metala, tekstilna i drvna industrija.
U metalskoj industriji najznačajniji su poluproizvodi od bakra i aluminijuma i proizvodi namenske industrije. U građevinarstvu su zastupljene sve delatnosti od visokogradnje, niskogradnje do završnih zanatskih proizvoda.
Najrazvijenije delatnosti u agroindustriji su: prerada voća zamrzavanjem, klanična industrija, prerada mesa i proizvodnja suvomesnatih proizvoda, proizvodnja: mleka i mlečnih proizvoda, rakija sa zaštićenim geografskim poreklom, lekovitog bilja i šumskih plodova, a postoje kapaciteti i za proizvodnju sokova, voćnih sirupa, džemova, marmelada, kompota i prerađevina od povrća.

GRAD ČAČAK

Okrug: Moravički
Površina: 636 km2
Broj stanovnika: 115.337
Broj naselja: 58
Godišnje generisanje otpada: 30.000 tona

Strukturu čačanske privrede čine poljoprivreda, industrija, trgovina i uslužne delatnosti. Zastupljena je, osim poljoprivredne proizvodnje, i proizvodnja papira, električnih aparata za domaćinstvo, reznih alata za obradu metala, nemetala i drveta, prozvoda hemijske industrije, termotehničkih uređaja, drvene, metalne i kombinovane stolarije, delova i pribora za farmaceutsku industriju i proizvoda za medicinske potrebe, prerada šumskih i poljoprivrednih proizvoda itd.
Osim kompanije Sloboda u gradu nema velikih industrijskih kompleksa. Najveći deo privrednih aktivnosti se odvija u okviru srednjih i malih preduzeća i zanatskih radionica sa izrazito raznovrsnim programima. Privatno preduzetništvo, koje ima svoju tradiciju još od XIX veka, je i osnovna karakteristika privrede Čačka. Veliki broj privatnih preduzeća je prerastao u srednje razvijena preduzeća sa brojem zaposlenih između 80 i 270 i širokim spektrom proizvoda.
Turizam je značajna privredna grana u Čačku. Turistička ponuda čačanskog kraja je heteregona. Prirodni resursi i manifestacije zauzimaju dominantno mesto u kreiranju turističkog proizvoda.

OPŠTINA IVANJICA

Okrug: Moravički
Površina: 1.090 km2
Broj stanovnika: 32.047
Broj naselja: 49
Godišnje generisanje otpada: 6.000 tona

Privrednu aktivnost u najvećoj meri čine prerađivačka industrija, prerada drveta i tekstilna industrija, kao i poljoprivreda.
Sektor malih i srednjih preduzeća ima važnu ulogu u jačanju privrede. Na njihov razvoj najviše su uticali veliki tekstilni i drvnoprerađivački kompleksi.
Ivanjica ima i značajne turističke kapacitete, posebno namenjene bazičnim pripremama sportskih ekipa, kao i odmoru u seoskim sredinama.

OPŠTINA POŽEGA

Okrug: Zlatiborski
Površina: 426 km2
Broj stanovnika: 39.638
Broj naselja: 42
Godišnje generisanje otpada: 6.000 tona

Nosioci privrednog razvoja su metaloprerađivačka, poljoprivredna i prehrambena industrija, u kojoj prednjače prerada voća i povrća. Tu su i tekstilna i industrija građevinskog materijala.
Požega je veoma važna raskrsnica železničkog i drumskog saobraćaja, a poznata je i po svojim turističkim i drvnoprerađivačkim kapacitetima.

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Okrug: Zlatiborski
Površina: 673 km2
Broj stanovnika: 26.022
Broj naselja: 36
Godišnje generisanje otpada: 5.000 tona

Najvažnija poluga privrednog razvoja je vodoprivreda, odnosno proizvodnja električne energije iz reke Drine je važan segment elektro-energetskog potencijala naše zemlje.
Izdvajaju se i poljoprivredna proizvodnja, posebno primarna i voćarska. Značajni su i kapaciteti drvnoprerađivačke industrije.
Planina Tara je čuveni turistički centar Srbije i šireg okruženja, a posebno tokom zime i leta, kada su smeštajni kapaciteti popunjeni u potpunosti.

OPŠTINA LUČANI

Okrug: Moravički
Površina: 454 km2
Broj stanovnika: 20.897
Broj naselja: 36
Godišnje generisanje otpada: 3.000 tona

Dugogodišnji nosilac privrednog razvoja i najvažnija poluga izvoza su proizvodni kapaciteti namenske industrije.
Ova opština je poznata i po poljoprivredi, a posebno po proizvodnji voća, gde se izdvajaju maline, šljive i jabuke. Značajan resurs je i proizvodnja krompira.
Jedna od osnova razvoja je i turizam.

OPŠTINA ARILJE

Okrug: Zlatiborski
Površina: 349 km2
Broj stanovnika: 18.792
Broj naselja: 22
Godišnje generisanje otpada: 4.000 tona

Poljoprivreda je najvažnija privredna grana, a malina najznačajniji izvozni proizvod. U strukturi poljoprivredne proizvodnje važno mesto zauzimaju i proizvodnja šljiva i jabuka, kao i njihova prerada. Gaje se i kupina, borovnica i jagoda, a izdvaja se i proizvodnja krompira.
Zapaženi rezultati se ostvaruju i u stočarskoj proizvodnji, a među privrednim kapacitetima su i tekstilna i drvnoprerađivačka industrija.
Ova opština je poznata i po dugoj preduzetničkoj tradiciji sa više industrijskih pogona.

OPŠTINA ČAJETINA

Okrug: Zlatiborski
Površina: 647 km2
Broj stanovnika: 14.745
Broj naselja: 24
Godišnje generisanje otpada: 6.000 tona

Najrazvijenija privredna grana je turizam, jer je Zlatibor, po poseti i smeštajnim kapacitetima, jedan od vodećih turističkih centara u našoj zemlji i širem okruženju. Izdavajaju se sportski i zdravstveni turizam.
Značajni su i kapaciteti u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi drveta, tekstilnoj i metalskoj industriji, kao i u oblasti prerade plastike.

OPŠTINA KOSJERIĆ

Okrug: Zlatiborski
Površina: 358 km2
Broj stanovnika: 12.090
Broj naselja: 27
Godišnje generisanje otpada: 2.000 tona

Proizvodnja cementa je zamajac razvoja privrede čitave regije. Među nosiocima privrednih aktivnosti su i poljoprivreda, metaloprerađivačka industrija, proizvodnja boja i lakova i tekstilna industrija.
Veliki potencijal čini i turizam, a posebno onaj seoskog tipa.