ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ОДРЖАВАЊЕ

С обзиром на значај свакодневног превоза и третмана комуналног отпада са територије оснивача, Служба одржавања се брине да нема застоја у раду нашег регионалног центра.

Ова служба обезбеђује континуирани процес рада возног и машинског парка и система за пречишћавање отпадних вода.

Одржава и електричне и друге инсталације и канализациону мрежу, прати и функционисање резервоара воду и ради и друге, превентивне и корективне, послове из своје надлежности на целом комплексу Дубоког.