PROJEKAT DUBOKO

PRIMARNA SELEKCIJA

Otpad predstavlja jedan od trajnih energetskih izvora i zato je naš regionalni centar veoma važna karika u lancu selekcije otpada. Primarna selekcija, odnosno odvajanje otpada na „suvi“ i „mokri“ na mestu njegovog nastanka, odnosno u domaćinstvima i poslovnim objektima, prvi je korak u procesu zaštite životne sredine.

Većina lokalnih samouprava, osnivača našeg centra, ušla je u projekat uspostavljanja primarne selekcije otpada po modelu „mokar i suv otpad“, ali nijedna nije uspostavila sistem kontrole u prikupljanju suve frakcije otpada, tako da se u Duboko i dalje doprema primarno selektovani otpad različitog kvaliteta. Veći deo takvog otpada se odlaže na telu deponije, jer u sebi sadrži i pepeo, zeleni i biootpad, kao i druge nečistoće.

Zato naš centar veliku pažnju posvećuje jačanju svesti građana o značaju primarne selekcije. Veći procenat izdvojenog otpada na mestu nastanka omogućava povećanje količina selektovanog otpada u Centru za selekciju namenjenog daljoj upotrebi, štedi deponijski prostor i produžava vek regionalne sanitarne deponije u Dubokom.

Naš regionalni centar aktivno je uključen u jačanje primarne selekcije komunalnog otpada na teritoriji Grada Užica. Reč je projektima “Uspostavljanje primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli” (IPA fond Evropske unije – Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina) i “Grassroots Human Security Projects” (Vlada Japana), a sav prikupljeni otpad se sa naša dva autopodizača doprema u Duboko.

Važno je napomenuti i periode razgradnje pojedinih vrsta otpada, koji se mogu koristiti kao sirovine. Novinski papir se razgrađuje i do 12 meseci, aluminijumske konzerve od 10-500 godina, plastične kese od jednog do čak deset vekova, a staklene flaše i do 100.000.000 godina.