ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ

Неадекватан третман и одлагање чврстог отпада су једна од главних проблема животне средине у Србији. Свесна ове ситуације, Влада РС је закључила да је побољшање постојећег стања управљања отпадом приоритет заштите животне средине.
У оквиру тога, већ постојећа идеја нове санитарне депоније за тада Општину Ужице, проширена је на више околних локалних самоуправа из два округа.
Сада, годинама након изградње Регионалне санитарне депоније Дубоко, већ су заборављене старе депоније и сметлишта, које су драматично нарушавале животну средину локалних самоуправа.
Како је све то изгледало, фотографије најбоље показују.

САРИЋА ОСОЈЕ - ГРАД УЖИЦЕ

Депонија Сарића Осоје је почела са радом 1973. године. Лоцирана је североисточно од Ужица, на удаљености од око 2,6 km од центра града, са леве стране регионалног пута Ужице – Косјерић – Ваљево.

Формирана је у потоку, тако да је поток у дужини од 550 м пресечен и затрпан отпадом. Поток је бујичног карактера, јер су се у њега уливале падинске воде са великог сливног подручја (око 50 ha), као и воде из два поточића. Поток се сада појављује испод депоније на коти 529,6 и низводно се улива у Царински поток, пролази кроз централни део града, а затим улива у реку Ђетињу.

Заузима раван простор од око 6,3 ha. Граничи се са путом са једне стране, а са друге отвореним каналом за површинску воду. Делимично је ограђена и чувана, и има три улазне капије. Тренутно се користи за одлагање грађевинског отпада, а у близини се примећује илегално одлагање одређене количине различитог отпада.

ПРЕЛИЋИ - ГРАД ЧАЧАК

Затворена депонија у Прелићима, у околини Чачка, налази се у алувијону реке Западне Мораве, на самом ушћу Атеничке реке у Западну Мораву. У непосредној је близини стамбених и индустријских објеката. Са радом је почела 1973. године.

Депонија Прелићи удаљена је око 4,1 km од Чачка и заузима површину од 13,5 ha. Просечна дубина отпада је око 12,5 m, а процењена количина отпада одложеног на ову депонију је преко 1.800.000 m3.

Цела депонија је равна, где је најстарији део затворен и рекултивисан земљом, травом и дрвећем, а завршни систем покривања није изведен. Друга целина је затворена и само покривена земљом.

ГРБАВЧИЦА - ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Депонија Грбавчица у Ивањици се налази на 6,5 km од града, на путу за село Девиће. Од задње куће у насељу удаљена је око 300 m, а од Моравице и Будожељске реке је удаљена око 300 m.

Заузима површину од 1,3 ha, формирану на малом платоу, који се налази непосредно испод источне стране врха Грбавчица, а изнад западног дела тока Будожељске реке. Са једне стране је оивичена путем, а са друге стране стрмом долином и шумом. Цело подручје депоније је релативно равно, са стрмим косинама ка долини.

Отпад се на ову депонију одлагао од 1986. године. Процењена запремина депонованог отпада износи око 250.000 m3, са процењеном дубином отпада између 10 и 28 m.

ГОДОВИК - ОПШТИНА ПОЖЕГА

Село Годовик се налази 8 km од Пожеге, на путу према Ариљу. У Годовику је 1975. године отворена градска депонија на површини од 5,6 ha. Процењена запремина депонованог отпада износи око 300.000 m3, са процењеном дубином отпада око 5 m.

Депонија се граничи са путем са једне стране, а пољопривредним земљиштем и реком са друге стране. Цела депонија је релативно равна, а стари део је покривен природном вегетацијом.
Отпад се задржава на дрвећу и жбуњу на обали реке, а током периода поплава, река изазива ерозију обале на којој се налази депонија.
Процедне воде отичу у реку и/или у земљиште.

Простор је ограђен и чуван. Није примеђено незаконито одлагање отпада у близини.

ОКУЧЈЕ - ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Депонија “Окучје” је 1987. година формирана у алувијону реке Дрине, тако што је тераса реке ископана, вероватно скоро до нивоа реке, а затим насута депонијским материјалом. Урбанизацијом је, током времена, депонија постала саставни део насељеног подручја.

Удаљена је око 2,2 km од Бајине Баште и заузима површину од 1,55 ha. Релативно је равна и делом покривена земљом. Граничи се са насењем, шљункаром и реком Дрином са две стране. Отпад се задржава на дрвећу и жбуњу на обали реке, тако да се може претпоставити да је ниво воде у реци око 1 до 2 m изнад дна депоније. Није примећена ерозија обале реке на месту где се налази депонија. Процедне воде отичу у реку.

Процењена запремина депонованог отпада износи око 200.000 m3, са процењеном дубином отпада око 6,5 m. Највећи удео отпада, који се одлагао, чини пиљевина из локалних дрвних индустрија, која чини тело депоније нестабилно.

КАМЕНАЦ - ОПШТИНА ЛУЧАНИ

Депонија Општине Лучани налази се на локалитету Каменац, са десне стране пута Гуча – Горачићи, у долини истоименог потока, на удаљености око 5 km источно од центра Гуче.

Отпад се на депонију одлаже од 1980. године. Процењена запремина депонованог отпада износи око 100.000 m3, са процењеном дубином отпада око 11 m.

Депонија се налази у долини. Простор је ограђен, а илегално одлагање отпада је примећено у потоку на другој страни пута. Ограничена је путем, брдом са шумом и потоком са две стране. Цела депонија је релативно равна, са косинама према потоку. Највећи део процедних вода отиче у поток, а део одлази у земљиште.

Већи део отпада представљају отпадне боје и слични производи.

ВИРОВО - ОПШТИНА АРИЉЕ

Депонија Вирово се налази око 3,5 km од Ариља. Ово сметлиште је затворено још 2004. године.

Цела депонија је релативно равна и покривена природном вегетацијом, површине од око 0,97 ha. Граничи се са једне стране са локалним путем, а са друге реком. Преко депоније прелази и нисконапонски далековод.

БРЕГОВИ - ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

На депонију Брегови отпад се одлагао од 2001. године. Процењена запремина депонованог отпада износи око 70.000 m3, са процењеном дубином отпада од 5 m.

Подручје депоније је релативно равно, површине од 2,16 ha. Са северне стране је био простор резервисан за зелени отпад. Депонија је оивичена шибљем и грањем.

Процедна вода отиче у мали поток. Пошто нема потока који дотиче у тело депоније, претпоставља се да је извор потока испод депоније. Већи део процедних вода због тога отиче у поток, а мањи део одлази у земљиште.

ПИЈУЧКА ЧЕСМА - ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Депонија је удаљена од Косјерића 2,5 km, од корита реке Скрапеж само 100 m, а у непосредној је близини магистралног пута.

Простирала се на површини од 45 ари, а висина депонованог отпада је достигла 5 m.