PROJEKAT DUBOKO

PRODAJA SIROVINA

Svaka od izdvojenih vrsta selektovanog materijala u Centru za selekciju presuje se u posebne bale, koje se, posle merenja, skladište na odgovarajućem prostoru u našem centru.

Ove sirovine namenjene su daljoj preradi, odnosno reciklaži i prodaju se isključivo preduzećima koje imaju odgovarajuće dozvole za transport i tretman od nadležnih držanih organa.