ПРОЈЕКАТ ДУБОКО

ПРОДАЈА СИРОВИНА

Свака од издвојених врста селектованог материјала у Центру за селекцију пресује се у посебне бале, које се, после мерења, складиште на одговарајућем простору у нашем центру.

Ове сировине намењене су даљој преради, односно рециклажи и продају се искључиво предузећима које имају одговарајуће дозволе за транспорт и третман од надлежних држаних органа.