PROJEKAT DUBOKO

LABORATORIJA

U deponijskoj laboratoriji svakodnevnim merenjem i preuzimanjem podataka iz najbliže meteorološke stanice vrši se monitoring meteoroloških parametara, koji se odnose na količinu padavina, temperaturu, brzinu i smer vazdušnog strujanja, isparavanje i atmosfersku vlažnost.
Putem hemijskih analiza, svakih 15 dana vrši se monitoring podzemnih voda iz tri pijezometarske bušotine, koje prate telo deponije, kao i monitoring površinskih voda, odnosno Turskog potoka.
Vrši se i svakodnevna kontrola procedne i prečišćene vode na deponiji, i to:
– temperature (na ulazu u projektovani objekat i okolnog vazduha);
– pH procedne tečnosti na ulazu i prečišćene tečnosti na izlazu iz projektovanog objekta;
– potrošnja kalijum permanganata i
– biološka potrošnja kiseonika.
Laboratorija vodi računa i o drugim vrstama otpada izdvojenih iz komunalnog otpada (otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, otpadne fluocevi, elektronski i električni otpad, otpadna ulja…), i to putem izdvajanja u poseban kontejner, evidentiranje, obeležavanje i privremeno skladištenje. Pre predaje operaterima na dalji tretman vrši se ispitivanje izdvojenih vrsta otpada (karakterizacija otpada).