PROJEKAT DUBOKO

MONITORING

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije u našem regionalnom centru, akreditovane laboratorije vrše monitoring:
– površinskih voda, uzvodno i nizvodno od tela deponije (četiri puta godišnje ispitivanje kvaliteta površinske vode Turskog potoka);
– podzemnih voda iz tri pijezometarske bušotine (dva puta godišnje);
– otpadnih voda nakon prečišćavanja (četiri puta godišnje);
– emisije deponijskih gasova – metana, ugljen dioksida i kiseonika iz biotrnova (jednom mesečno);
– emisije zagađujućih materija iz kotlarnice (dva puta godišnje, na početku i kraju grejne sezone);
– pedoloških i geoloških karakteristika sa uzoraka u plitkoj i dubokoj jami u neposrednoj blizini tela deponije (jednom godišnje u trajanju od 30 dana);
– ambijentalnog vazduha (jednom godišnje u trajanju od 30 dana) i
– buke u životnoj sredini (jednom godišnje).
Svi podaci dobijeni monitoringom dostavljaju se Agenciji za zaštitu životne sredine, republičkim inspektorima Ministarstva zaštite životne sredine i Javnom vodoprivrednom preduzeću Srbijavoide.