ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ЉУБАЊЕ

Вишње Прљевић бб - Шума

Сметлиште у шуми

Војводе Бојовића 5

Контејнер

Војводе Бојовића 11

Смеће са обе стране улице у дужини од 100 метара

Златиборска 22

Контејнер

Краља Петра I 6

Контејнер

Краља Петра I 9а

Контејнер

Краља Петра I 16 - Шума

Сметлиште у шуми

Краља Петра I 19а

Контејнер

Краља Петра I 20 - Шума

Смеће у шуми испод пута у дужини од неколико стотина метара

Краља Петра I 22

Контејнери

Краља Петра I 30а

Контејнери

Краља Петра I 30г

Контејнер

Краља Петра I 61 - Шума

Смеће у шуми испод пута у дужини од неколико стотина метара

Краља Петра I 63a

Контејнер

Краља Петра I 72

Контејнер

Краља Петра I 74a

Контејнери

Краља Петра I 85a

Контејнер

Краља Петра I 87a

Контејнер

Краља Петра I 101

Контејнери

Краља Петра I 121 - Гробље

Контејнери

Краља Петра I 121 - Капела

Смеће у шуми око капеле

Краља Петра I 121 - Шума

Сметлиште у шуми

Краља Петра I бб - Шума 1

Смеће поред пута у дужини од неколико стотина метара

Краља Петра I бб - Шума 2

Низ сметлишта у шуми

Николе Пашића 6 - Шума

Шума и ливада од ул. Николе Пашића до паркинга “Белог јелена” угрожени разним врстама отпада

Патријарха Павла - Раскрсница

Контејнери

Патријарха Павла 27

Контејнер

Патријарха Павла 43

Контејнер

Цара Душана 5

Контејнер