ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ СЕВОЈНО

Деспота Стефана 3а

Депонија разних врста отпада

Деспота Стефана 6

Разне врсте отпада крај пута

Деспота Стефана 16 - Гробље

Контејнер

Јаворска 3

Контејнер

Јаворска 4

Контејнер

Јаворска 14

Контејнери

Јаворска 22а

Контејнери

Јаворска 34

Контејнер

Јаворска 71

Контејнер

Јаворска 103

Контејнер

Крсте Смиљанића 2

Контејнери

Крсте Смиљанића 15

Контејнер

Крсте Смиљанића 16

Контејнер

Крсте Смиљанића 28

Контејнер

Крсте Смиљанића 33

Контејнер

Крсте Смиљанића 35

Ауто отпад и друге врсте отпада на приватном поседу и поред улице

Крсте Смиљанића 48

Контејнери

Крсте Смиљанића 58

Контејнер

Крсте Смиљанића 76

Контејнер

Проте Матеје 1

Контејнери

Проте Матеје 5 - Шума

Сметлиште у шуми

Првомајска 10

Контејнери

Првомајска 11

Контејнер

Првомајска 18

Контејнери

Првомајска 20

Контејнер

Првомајска 26

Контејнер

Првомајска 31

Смеће крај пута и у шуми између пута и кућа

Сарића Осоје 30

Контејнери

Хероја Дејовића 84

Контејнер

Хероја Дејовића 96

Контејнери