ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ СЕВОЈНО

Александра Вучковића 1 - Парк

Парк и зеленило између зграда и иза аутобуске угрожени смећем

Александра Вучковића 5б

Контејнери

Алексе Шантића 6

Контејнер

Бирчанинова 6 - Шума

Смеће у зеленилу око целе раскрснице

Бирчанинова 32 - Шума

Шума испод пута угрожена смећем

Бирчанинова 62 - Шума

Шума угрожена смећем

Боре Станковића 1

Контејнери

Браће Чолић бб - Шума 1

Отпад у шуми испод пута

Браће Чолић бб - Шума 2

Отпад у шуми испод пута

Браће Чолић бб - Шума 3

Отпад у шуми испод пута

Браће Чолић 3

Контејнери

Браће Чолић 9

Контејнер

Браће Чолић 42

Контејнери

Браће Чолић 58

Контејнери

Браће Чолић 63

Контејнер

Браће Чолић 112

Контејнери

Браће Чолић 129

Контејнер

Браће Чолић 174 - Шума

Мање сметлиште у шуми

Браће Југовића 8

Зеленило испод пута угрожено смећем

Браће Југовића 19 - Шума

Сметлиште у шуми

Браће Николић 4

Контејнери

Браће Николић 14

Контејнери

Браће Николић 16

Контејнер

Браће Николић 36

Контејнер

Браће Николић 65

Грађевински отпад на приватној парцели

Браће Николић 74

Контејнер

Браће Николић 96

Контејнер

Браће Николић 107

Зеленило испод гробља угрожено отпадом

Браће Николић 109 - Гробље

Контејнер

Браће Николић 110

Контејнер

Вишеслава Бугариновића 5

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 9

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 11

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 17

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 20

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 24

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 30

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 32

Контејнери

Вишеслава Бугариновића 34

Контејнер

Вишеслава Бугариновића 36

Контејнер

Владике Николаја 30 - Шума

Отпад дуж пута у шуми

Владике Николаја 40 - Шума

Сметлиште у шуми, у дужини од 100 метара

Владике Николаја 58 - Шума

Смеће у шуми дуж пута у дужини од 100 метара

Владике Николаја 60 - Шума

Сметлиште у шуми дуж пута

Владике Николаја 75

Смеће дуж пута у зеленилу у дужини од 200 метара

Владике Николаја 82 - Шума

Шума угрожена смећем дуж пута у дужини од 100 метара

Владике Николаја 88 - Шума

Сметлиште у шуми

Владике Николаја 90

Грађевински отпад

Војводе Мишића 15Б

Контејнер

Војводе Мишића 16

Контејнери

Војводе Мишића 16 - Игралиште

Простор око игралишта и иза амбуланте угрожен отпадом

Војводе Мишића 24

Контејнер

Војводе Мишића 56

Контејнер

Дервента бб - Шума

Отпад у шуми испод пута

др Гојка Сокића 5

Контејнери

др Гојка Сокића 75

Шума поред пута угрожена смећем у дужини од 20так метара

др Гојка Сокића 75

Шума поред пута угрожена смећем у дужини од 20так метара

др Гојка Сокића 108

Смеће испод пута

Гаврила Принципа 1

Контејнери

Гај 1

Контејнер

Гај 3

Контејнер

Гај 3

Дивља депонија у шуми испод пута

Генерала Арачића 16

Контејнер

Деспота Стефана 3а

Депонија разних врста отпада

Деспота Стефана 6

Разне врсте отпада крај пута

Деспота Стефана 16

Шума испод гробља угрожена смећем

Деспота Стефана 16 - Гробље

Контејнер

Дунавска 15

Зелени отпад и друге врсте отпада испод пута

Жичка 12

Смеће испод пута у дужини од 100 метара

Жичка 25

Приватно сметлиште и смеће поред пута у дужини од 100 метара

Златарска 2

Зеленило између Златарске и Филипа Вишњића угрожено отпадом

Златарска 4

Контејнер

Златарска 6

Контејнер

Златарска 12

Смеће у зеленилу испод пута у дужини од 100 метара

Златарска 20

Контејнери

Златарска 20 - Шума

Веће количине отпада око платоа са контејнерима и шуми испод пута у дужини од 100 метара

Јаворска 3

Контејнер

Јаворска 4

Контејнер

Јаворска 14

Контејнери

Јаворска 22а

Контејнери

Јаворска 34

Контејнер

Јаворска 71

Контејнер

Јаворска 103

Контејнер

Крсте Смиљанића 2

Контејнери

Крсте Смиљанића 15

Контејнер

Крсте Смиљанића 16

Контејнер

Крсте Смиљанића 28

Контејнер

Крсте Смиљанића 33

Контејнер

Крсте Смиљанића 35

Ауто отпад и друге врсте отпада на приватном поседу и поред улице

Крсте Смиљанића 48

Контејнери

Крсте Смиљанића 58

Контејнер

Крсте Смиљанића 76

Контејнер

Лазе Костића 10

Контејнер

Локва 2

Контејнери

Локва 13

Контејнери

Локва 24

Контејнери

Локва 29

Грађевински и друге врсте отпада

Локва 31

Контејнер

Локва 43

Контејнер

Локва 55

Контејнер

Локва 56

Смеће у зеленилу са обе стране пута у дужини од 100 метара

Локва 62

Контејнер

Локва 66

Зеленило изнад пута угрожено смећем

Локва 85

Контејнер

Локва 93

Контејнер

Локва 95

Дивља депонија грађевинског отпада

Мајке Јевросиме 2

Контејнери

Мајке Јевросиме 3a

Контејнер

Мајке Јевросиме 3б

Контејнер

Мајке Јевросиме 5

Контејнер

Мајке Јевросиме 13

Разне врсте отпада

Мајке Јевросиме 15

Контејнер

Мајке Јевросиме 17

Разне врсте отпада

Милешевска бб - Шума

Смеће у шуми између гробља и Жичке

Милешевска 16 - Гробље 1

Контејнер

Милешевска 16 - Гробље 2

Контејнер

Милешевска 4

Смеће са обе стране пута ка гробљу у зеленилу

Миливоја Марића 2

Контејнери

Миливоја Марића 12

Контејнери

Миливоја Марића 42

Контејнери

Миливоја Марића 44

Контејнери

Миливоја Марића 72

Контејнер

Миливоја Марића 87

Контејнер

Миливоја Марића 101

Контејнери

Миливоја Марића 108

Контејнери

Миливоја Марића - Поток

Корито потока угрожено отпадом

Милића Косјеровића 4а

Контејнери

Милића Косјеровића 6

Контејнери

Милића Косјеровића 22

Контејнери

</