ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ РИБАШЕВИНА

Београдска 2

Зеленило уз пут угрожено смећем

Београдска 5 - Гробље

Зеленило око гробља угрожено смећем

Београдска 11

Смеће са обе стране пута у дужини од 50m

Боровница 36

Шума угрожена смећем

Боровница 46

Смеће у шуми, преко пута домаћинства

Боровница 50

Шума угрожена смећем

Боровница 60

Шума угрожена смећем

Боровница 80

Шума угрожена смећем

Василија Острошког 21

Отпад у шуми испод пута

Василија Острошког 28 - Шума

Отпад у шуми испод пута

Василија Острошког 29

Сметлиште испод пута

Василија Острошког 31

Смеће поред пута у зеленилу, у дужини од 250m

Војводе Мишића 20 - Поток

Разне врсте отпада у потоку

Дринске дивизије 6 - Поток

Разне врсте отпада у потоку

Заселак Ерчугићи - Гробље

Разне врсте отпада у шуми испод гробља и низ пут

Заселак Ерчугићи - Поток

Отпад у потоку, мање количине

Заселак Јакшинац - Гробље

Смеће на широј локацији гробља

Заселак Јелова гора 2

Зеленило поред пута, преко пута домаћинства, угрожено смећем

Заселак Казаковина - Поток

Отпад у шуми ка и у потоку, стрм терен

Заселак Казаковина - Шума

Смеће у шуми поред домаћинства и испод пута у дужини од 50m

Заселак Миливојевићи - Шума

Отпад поред пута

Јелова гора - Шума 1

Шума угрожена отпадом, местимично бачен у дужини од неколико стотина метара, стрм терен на појединим местима

Косјерићка 9

Сметлиште поред пута

Косјерићка 44

Смеће у шуми

Косјерићка 73

Смеће испод пута у шуми у дужини од 100m, нису велике количине, али стрм терен

Косјерићка 93

Смеће испод пута

Косјерићка 73

Смеће испод пута у шуми у дужини од 100m, нису велике количине, али стрм терен

Косјерићка 109

Сметлиште испод пута

Косјерићка 117

Смеће у шуми око раскрснице локалних путева

Косјерићка 131

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 m

Косјерићка 134

Смеће у шуми око раскрснице локалних путева

Коштичка 53

Отпад на широј локацији прелаза преко потока

Ловачка 2

Отпад у шуми поред пута у дужини од 100m

Ловачка 58 - Поток

Отпад на широј локацији око прелаза преко потока

Милана Ракића 2

Сметлиште испод пута

Михаила Миловановића 11 - Поток

Отпад у потоку око моста

Немањина 91 - Шума

Шума угрожена смећем у дужни од 100m

Немањина 105

Смеће испод домаћинства у потоку, веома стрм терен

Немањина 111

Смеће у зеленилу поред пута

Николе Тесле 33

Сметлиште испод пута

Николе Тесле 41

Сметлиште испод пута

Николе Тесле 51

Сметлиште у потоку и испод пута у дужини од 150 m

Омладинска 2 - Шума

Сметлиште у шуми

Парница 7

Неколико мањих сметлишта поред домаћинстава

Парница 62

Шумарак изнад потока угрожен смећем

Парница 75

Зеленило поред пута угрожено смећем у дужини од 100m

Парница 75

Зеленило поред пута угрожено смећем у дужини од 100m

Парница 81

Поток угрожен смећем

Пауна Петронијевића 4

Разне врсте отпада у шуми поред пута, у дужини од 200m

Пауна Петронијевића 8

Сметлиште

Пауна Петронијевића 17

Смеће у зеленилу поред пута у дужини од 200m

Пауна Петронијевића 21 - Поток

Мање количине отпада у и око потока

Равни гај 5

Дивља депонија у шуми

Савска 8 - Шума

Шумарак угрожен смећем

Савска 49

Сметлиште испод пута

Савска 51

Сметлиште испод пута

Савска 55

Смеће у шуми испод пута у шуми у дужини од 100m, стрм терен

Савска 57

Смеће у шуми испод пута

Савска 61

Смеће у зеленилу поред пута до домаћинства

Савска 76

Смеће у зеленилу поред пута до домаћинства

Савска 80

Смеће поред пута

Светог Саве 8 - Гробље

Зеленило око и на гробљу угрожено отпадом

Светог Саве 60

У шуми дуж локалног шумског пута у дужини од 300 м гомилице смећа (од дрвосеча и сл)

Светог Саве 64

Шума угрожена смећем

Сечоречанска 36

Смеће у шуми испод пута, стрм терен

Тавничка 12

Шума угрожена смећем око раскршћа локалних путева

Тавничка 16

Шума угрожена смећем око раскршћа локалних путева

Ужичка 1

Отпад на широј локацији стајалишта

Ужичка 16

Смеће поред пута у дужини од 300 м

Ужичка 27

Отпад поред пута и у потоку

Ужичка 41

Смеће поред пута, у дужини од 100m

Ужичка 47 - Поток

Отпад у потоку

Ужичка 57

Смеће поред школе и пута у дужини од 50m

Ужичка 65

Контејнер

Ужичка 67

Контејнери

Ужичка 72б

Смеће на широј локацији центра Рибашевине

Ужичка 78

Смеће на широј локацији раскрснице око контејнера

Ужичка 79

Смеће на широј локацији раскрснице око контејнера

Ужичка 80

Смеће поред пута од раскрснице до цркве и споменика

Ужичка 88

Дивља депонија поред пута

Ужичка 94

Сметлиште испод пута, у потоку

Ужичка 98

Зеленило око раскрснице угрожено смећем

Ужичка 110

Отпад у потоку

Ужичка 125

Отпад у потоку

Шумарска 20

Смеће поред и на путу у дужини од 50m

Шумарска 30

Смеће испод пута, стрм терен

Шумарска 32

Отпад испод пута, стрм терен

Шумарска 34

Разне врсте отпада местимично поред пута и потока, у дужини од 550m

Шумарска 54

Смеће поред пута и у потоку у дужини од 100m