ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ЦЕНТАР

Антонија Исаковића 8

Контејнер

Видовданска 5

Контејнери

Видовданска 30

Контејнери

Видовданска 44

Контејнер

Видовданска 45

Контејнери

Видовданска 58

Контејнери

Видовданска 64

Контејнери

Видовданска 70

Контејнер

Видовданска 73

Контејнер

Видовданска 95

Контејнер

Видовданска 97

Контејнер

Видовданска 99

Ауто отпад крај пута

Видовданска 101

Контејнер

Видовданска 124

Контејнер

Видовданска 140

Контејнери

Видовданска 148

Контејнер

Винка Грдана 2

Контејнери

Винка Грдана 2 - Паркинг

Простор паркинга угрожен отпадом

Вуколе Дабића 1

Контејнери

Вуколе Дабића 19

Контејнери

Димитрија Туцовића 23

Сметлиште у унутрашњости полусрушене куће

Димитрија Туцовића 95

Контејнери

Димитрија Туцовића 99

Контејнери

Ђорђа Станојевића 2

Контејнер

Ђорђа Станојевића 6

Контејнер

Ђорђа Станојевића 6 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Ђорђа Станојевића 15

Контејнер

Ђорђа Станојевића 17 - Шума

Смеће испод пута у шуми

Ђорђа Станојевића 25

Контејнер

Ђорђа Станојевића 30 - Шума

Сметлиште изнад пута и смеће у шуми испод пута

Ђорђа Станојевића 32

Контејнер

Ђорђа Станојевића 43

Контејнер

Ђорђа Станојевића 48

Контејнери

Ђорђа Станојевића 52

Контејнери

Ђорђа Станојевића 60

Шут поред пута, ка шуми

Ђорђа Станојевића 62

Отпад у шуми поред пута

Златиборска 1

Контејнер

Златиборска 1 - Шума

Шума од пешачке стазе до магистрале дуж улице угрожена отпадом

Златиборска 2

Контејнер

Златиборска 9a

Контејнери

Златиборска 14 - Шума

Сметлиште испод пута

Златиборска 11

Контејнер

Златиборска 20

Контејнери

Златиборска 33

Контејнер

Златиборска 33 - Игралиште

Смеће на ширем подручју око пута, игралишта и у шуми

Златиборска 33a

Контејнери

Златиборска 44

Контејнер

Златиборска 54

Контејнер

Златиборска 56

Контејнер

Златиборска 62

Контејнер

Златиборска 72

Контејнери

Златиборска 75

Контејнер

Златиборска 81 - Шума

Смеће у шуми испод пута

Златиборска 84

Контејнер

Златиборска 84 - Шума

Сметлиште у шуми

Змај Јовина 1

Контејнер

Змај Јовина 1a

Контејнер

Змај Јовина 9

Контејнер

Змај Јовина 11

Контејнер

Змај Јовина 27

Контејнер

Јована Дучића 3

Контејнер

Јована Дучића 14

Контејнер

Јована Цвијића 3

Контејнер

Јована Цвијића 17

Контејнер

Јована Цвијића 25

Контејнер

Југ Богданова - Дом здравља

Контејнери

Југ Богданова - Паркинг

Контејнери

Југ Богданова 1

Контејнери

Југ Богданова 2в

Контејнери

Југ Богданова 13

Контејнери

Југ Богданова 29

Контејнери

Југ Богданова 41

Контејнери

Југ Богданова 52

Контејнери

Кнегиње Љубице 8

Контејнер

Кнегиње Љубице 8 - Шума

Смеће у шуми испод улице

Кнегиње Љубице 16

Контејнери

Кнеза Михаила

Контејнери

Кнеза Михаила 17

Контејнери

Кнеза Михаила 25

Контејнери

Косовска 6б

Контејнери

Косте Абрашевића 41

Контејнери

Љубе Стојановића 1

Контејнери

Љубе Стојановића 3

Контејнери

Љубице Чакаревић 1

Контејнер

Љубице Чакаревић 3

Контејнери

Љубице Чакаревић 29

Контејнер

Марија Маге Магазиновић 1

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 23

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 25

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 29

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 29

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 38

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 40

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 48

Контејнери

Међај - Јаз

Канал дуж целог тока угрожен разним врстама отпада

Међај 3

Контејнери

Међај 7

Контејнери

Међај 16

Контејнери

Међај 43

Контејнер

Милоша Црњанског 1

Контејнер

Милоша Црњанског 20 - Шума

Приватно сметлиште у шуми на стази према Ђавољој стени

Михајла Пупина - Пролаз

Смеће у пролазу и на паркингу, заједно са ауто отпадом

Михајла Пупина 1

Контејнери

Михајла Пупина 3

Контејнери

Михајла Пупина 9

Контејнери

Михајла Пупина 11

Контејнери

Михајла Пупина 13

Контејнери

Михајла Пупина 15

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 25

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 43

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 49

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 55

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 97

Контејнер

Наде Матић 4

Контејнери

Обилићева 2

Контејнери

Омладинска 46

Контејнери

Омладинска 52

Контејнери

Омладинска - Мост

Контејнери

Омладинска - Хотел Златибор

Контејнери

Петра Кочића 6

Контејнер

Петра Ћеловића 2

Контејнери

Петра Ћеловића 4Б

Контејнери

Романијска 12

Контејнери

Романијска 16

Разне врсте отпада око игралишта

Романијска 22

Контејнери

Романијска 82

Контејнер

Романијска 88Б

Контејнер

Салвадора Далија 1

Контејнер

Сланушка 5

Контејнери

Страхињића Бана - Игралиште

Контејнери

Стевана Мокрањца 11

Контејнери

Стевана Мокрањца 24 - Шума

Отпад у шуми испод пута

Трг партизана 8

Контејнери

Трг партизана 20

Контејнер

Хаџи Милентијева 14

Контејнери

Хаџи Милентијева 22

Контејнер

Хероја Луна 2

Контејнер

Хероја Луна 2а

Контејнер

Хероја Луна 5a

Контејнери

Хероја Луна 25

Контејнери

Хероја Луна 30

Сметлиште иза аутобуског стајалишта и испод стазе ка реци