ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ЦЕНТАР

Антонија Исаковића 8

Контејнер

Вуколе Дабића 1

Контејнери

Вуколе Дабића 19

Контејнери

Димитрија Туцовића 95

Контејнери

Димитрија Туцовића 99

Контејнери

Јована Дучића 3

Контејнер

Југ Богданова - Дом здравља

Контејнери

Југ Богданова - Паркинг

Контејнери

Југ Богданова 1

Контејнери

Југ Богданова 2в

Контејнери

Југ Богданова 13

Контејнери

Јована Дучића 14

Контејнер

Југ Богданова 29

Контејнери

Југ Богданова 41

Контејнери

Југ Богданова 52

Контејнери

Кнегиње Љубице 8

Контејнер

Кнегиње Љубице 8 - Шума

Смеће у шуми испод улице

Кнегиње Љубице 16

Контејнери

Кнеза Михаила

Контејнери

Кнеза Михаила 17

Контејнери

Кнеза Михаила 25

Контејнери

Косовска 6б

Контејнери

Љубе Стојановића 1

Контејнери

Љубе Стојановића 3

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 1

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 23

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 25

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 29

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 29

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 38

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 40

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 48

Контејнери

Међај - Јаз

Канал дуж целог тока угрожен разним врстама отпада

Међај 3

Контејнери

Међај 7

Контејнери

Међај 16

Контејнери

Међај 43

Контејнер

Михајла Пупина 3

Контејнери

Михајла Пупина 9

Контејнери

Михајла Пупина 11

Контејнери

Михајла Пупина 13

Контејнери

Михајла Пупина 15

Контејнер

Наде Матић 4

Контејнери

Обилићева 2

Контејнери

Омладинска 46

Контејнери

Омладинска 52

Контејнери

Омладинска - Мост

Контејнери

Омладинска - Хотел Златибор

Контејнери

Петра Кочића 6

Контејнер

Петра Ћеловића 2

Контејнери

Петра Ћеловића 4Б

Контејнери

Романијска 12

Контејнери

Романијска 16

Разне врсте отпада око игралишта

Романијска 22

Контејнери

Романијска 82

Контејнер

Романијска 88Б

Контејнер

Салвадора Далиа 1

Контејнер

Сланушка 5

Контејнери

Страхињића Бана - Игралиште

Контејнери

Стевана Мокрањца 11

Контејнери

Стевана Мокрањца 24 - Шума

Отпад у шуми испод пута

Трг партизана 8

Контејнери

Трг партизана 20

Контејнер

Видовданска 5

Контејнери

Видовданска 30

Контејнери

Видовданска 44

Контејнер

Видовданска 45

Контејнери

Видовданска 58

Контејнери

Видовданска 64

Контејнери

Видовданска 70

Контејнер

Видовданска 73

Контејнер

Видовданска 95

Контејнер

Видовданска 97

Контејнер

Видовданска 99

Ауто отпад крај пута

Видовданска 101

Контејнер

Видовданска 124

Контејнер

Видовданска 140

Контејнери

Видовданска 148

Контејнер

Змај Јовина 1

Контејнер

Змај Јовина 1a

Контејнер

Змај Јовина 9

Контејнер

Змај Јовина 11

Контејнер

Змај Јовина 27

Контејнер

Михаила Пупина 1

Контејнери

Хаџи Милентијева 14

Контејнери

Хаџи Милентијева 22

Контејнер

Хероја Луна 2

Контејнер

Хероја Луна 2а

Контејнер

Шумадијска

Контејнери

Шумадијска - Шума

У шуми/парку велике количине смећа по целој површини