ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ЦЕНТАР

Антонија Исаковића 8

Контејнер

Видовданска 5

Контејнери

Видовданска 30

Контејнери

Видовданска 44

Контејнер

Видовданска 45

Контејнери

Видовданска 58

Контејнери

Видовданска 64

Контејнери

Видовданска 70

Контејнер

Видовданска 73

Контејнер

Видовданска 95

Контејнер

Видовданска 97

Контејнер

Видовданска 99

Ауто отпад крај пута

Видовданска 101

Контејнер

Видовданска 124

Контејнер

Видовданска 140

Контејнери

Видовданска 148

Контејнер

Винка Грдана 2

Контејнери

Винка Грдана 2 - Паркинг

Простор паркинга угрожен отпадом

Вуколе Дабића 1

Контејнери

Вуколе Дабића 19

Контејнери

Димитрија Туцовића 23

Сметлиште у унутрашњости полусрушене куће

Димитрија Туцовића 95

Контејнери

Димитрија Туцовића 99

Контејнери

Ђорђа Станојевића 2

Контејнер

Ђорђа Станојевића 6

Контејнер

Ђорђа Станојевића 6 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Ђорђа Станојевића 15

Контејнер

Ђорђа Станојевића 17 - Шума

Смеће испод пута у шуми

Ђорђа Станојевића 25

Контејнер

Ђорђа Станојевића 30 - Шума

Сметлиште изнад пута и смеће у шуми испод пута

Ђорђа Станојевића 32

Контејнер

Ђорђа Станојевића 43

Контејнер

Ђорђа Станојевића 48

Контејнери

Ђорђа Станојевића 52

Контејнери

Ђорђа Станојевића 60

Шут поред пута, ка шуми

Ђорђа Станојевића 62

Отпад у шуми поред пута

Златиборска 1

Контејнер

Златиборска 1 - Шума

Шума од пешачке стазе до магистрале дуж улице угрожена отпадом

Златиборска 2

Контејнер

Златиборска 9a

Контејнери

Златиборска 11

Контејнер

Златиборска 33a

Контејнери

Златиборска 44

Контејнер

Златиборска 54

Контејнер

Златиборска 14 - Шума

Сметлиште испод пута

Златиборска 20

Контејнери

Златиборска 33

Контејнер

Златиборска 56

Контејнер

Златиборска 62

Контејнер

Златиборска 72

Контејнери

Златиборска 75

Контејнер

Златиборска 81 - Шума

Смеће у шуми испод пута

Златиборска 84

Контејнер

Златиборска 84 - Шума

Сметлиште у шуми

Змај Јовина 1

Контејнер

Змај Јовина 1a

Контејнер

Змај Јовина 9

Контејнер

Змај Јовина 11

Контејнер

Змај Јовина 27

Контејнер

Јована Дучића 3

Контејнер

Јована Дучића 14

Контејнер

Јована Цвијића 3

Контејнер

Јована Цвијића 17

Контејнер

Јована Цвијића 25

Контејнер

Југ Богданова - Дом здравља

Контејнери

Југ Богданова - Паркинг

Контејнери

Југ Богданова 1

Контејнери

Југ Богданова 2в

Контејнери

Југ Богданова 13

Контејнери

Југ Богданова 29

Контејнери

Југ Богданова 41

Контејнери

Југ Богданова 52

Контејнери

Кнегиње Љубице 8

Контејнер

Кнегиње Љубице 8 - Шума

Смеће у шуми испод улице

Кнегиње Љубице 16

Контејнери

Кнеза Михаила

Контејнери

Кнеза Михаила 17

Контејнери

Кнеза Михаила 25

Контејнери

Косовска 6б

Контејнери

Косте Абрашевића 41

Контејнери

Љубе Стојановића 1

Контејнери

Љубе Стојановића 3

Контејнери

Љубице Чакаревић 1

Контејнер

Љубице Чакаревић 3

Контејнери

Љубице Чакаревић 29

Контејнер

Марија Маге Магазиновић 1

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 23

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 25

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 29

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 29

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 38

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 40

Контејнери

Марија Маге Магазиновић 48

Контејнери

Међај - Јаз

Канал дуж целог тока угрожен разним врстама отпада

Међај 3

Контејнери

Међај 7

Контејнери

Међај 16

Контејнери

Међај 43

Контејнер

Милоша Црњанског 1

Контејнер

Михајла Пупина - Пролаз

Смеће у пролазу и на паркингу, заједно са ауто отпадом

Михајла Пупина 1

Контејнери

Михајла Пупина 3

Контејнери

Михајла Пупина 9

Контејнери

Михајла Пупина 11

Контејнери

Михајла Пупина 13

Контејнери

Михајла Пупина 15

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 25

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 43

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 49

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 55

Контејнер

Младена Ст. Ђуричића 97

Контејнер

Наде Матић 4

Контејнери

Обилићева 2

Контејнери

Омладинска 46

Контејнери

Омладинска 52

Контејнери

Омладинска - Мост

Контејнери

Омладинска - Хотел Златибор

Контејнери

Петра Кочића 6

Контејнер

Петра Ћеловића 2

Контејнери

Петра Ћеловића 4Б

Контејнери