ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ТЕРАЗИЈЕ

Бањица

Простор угрожен смећем

Велешка 2

Контејнер

Велешка 3

Контејнери

Велешка 4

Контејнер

Велешка 5

Контејнери

Велешка 5 - Гараже

Простор око гаража угрожен отпадом

Вука Караџића 23

Контејнер

Вука Караџића 27

Контејнери

Вука Караџића 29

Контејнери

Вука Караџића 48

Контејнер

Вука Караџића 59

Контејнери

Вука Караџића 82

Контејнери

Вука Караџића 86

Контејнери

Десанке Максимовић 24 - Шума

Сметлиште у шуми поред бивше пешачке стазе

Димитрија Туцовића 185

Смеће у и око гараже

Градска 1

Контејнери

Градска 3

Контејнери

Градска 31

Контејнери

Градска 35

Контејнери

Градска 49

Контејнер

Градска 50

Сметлиште испод пута

Градска 55

Контејнер

Градска - Стари град 1

Депонија грађевинског отпада настала током радова на постављању ограде, а потом изградње куле. Примећене и друге врсте отпада у околини

Градска - Стари град 2

Грађевински отпад формиран приликом промене платоа испред Народног музеја

Кеј 1300 каплара 4

Контејнери

Кеј 1300 каплара 22

Контејнери

Кеј 1300 каплара 24

Контејнери

Кнеза Лазара 1

Контејнери

Кнеза Лазара 7

Контејнери

Кнеза Лазара 19

Контејнери

Кнеза Лазара 25

Контејнери

Коштичка 2

Контејнери

Коштичка 3

Контејнер

Коштичка 4

Контејнери

Коштичка 4 - Поток

Поток угрожен смећем

Коштичка 20a

Контејнери

Коштичка 20а - Поток

Корито потока у дужини од 100 м угрожено отпадом

Коштичка 26

Контејнер

Коштичка 28

Контејнери

Коштичка 28а

Контејнер

Коштичка 28а - Поток

Поток угрожен отпадом

Краља Драгутина 25

Отпад у шуми

Крцунова 12

Контејнери

Крцунова 21

Контејнери

Крцунова 27

Контејнер

Крцунова 32

Контејнер

Крцунова 38

Контејнери

Курлагина 10

Контејнери

Курлагина 12

Контејнери

Лазара Мутапа 2

Контејнери

Лазара Мутапа 6

Контејнери

Лазара Мутапа 8

Контејнери

Малише Атанацковића 2

Контејнери

Малише Атанацковића 20

Контејнери

Милоша Пајовића 2

Контејнер

Милоша Пајовића 12

Контејнер

Милоша Пајовића 16

Контејнер

Милоша Пајовића 25

Контејнер

Милоша Пајовића 27

Контејнери

Милутина Чолића 8

Контејнер

Михајла Илића 35

Разне врсте отпада између улице и објекта Туриста

Обала Николе Тесле

Смеће око објекта који се не користи

Обала Николе Тесле - Јавни WC

Смеће око објекта који се не користи

Радничког батаљона 3

Контејнери

Радничког батаљона 11а

Контејнери

Радничког батаљона 19

Контејнери

Радничког батаљона 39

Контејнери

Радничког батаљона 46

Зеленило са обе стране пута угрожено смећем

Радничког батаљона 48

Контејнер

Радничког батаљона 58

Контејнер

Радничког батаљона 63

Контејнер

Радничког батаљона 73

Контејнер

Радничког батаљона 76

Смеће у зеленилу испод пута

Радничког батаљона 80

Контејнери

Радничког батаљона 84

Зеленило испод пута угрожено смећем

Радничког батаљона 101

Контејнери

Радничког батаљона 107 - Шума

Веће количине отпада у шуми испод пута

Таковска 9

Контејнер

Таковска 11

Контејнер

Таковска 17Б

Контејнери

Таковска 32

Контејнер

Теразије 8

Контејнер

Теразије 11a

Контејнери

Теразије 25

Контејнер

Теразије 29

Контејнер

Теразије 39

Контејнери

Теразије 45

Контејнери

Теразије 84

Контејнери

Теразије 105

Контејнер

Теразије 110

Контејнер

Теразије 129

Контејнер

Теразије 136

Контејнер

Теразије 140

Контејнер

Теразије 161

Контејнери

Теразије 173

Контејнер

Устаничка 6

Контејнер

Устаничка 19

Контејнери

Устаничка 23

Контејнери

Ужичке републике 122

Контејнери

Ужичке републике 126

Контејнер

Ужичке републике 130

Смеће са обе стране пута у дужини од 100 метара

Ужичке републике 142

Сметлиште у и око незавршеног објекта

Шарганска 1А

Контејнери

Шарганска 15

Контејнери

Шарганска 17

Контејнер

Шарганска 66

Контејнери

Шарганска 70

Простор игралишта угрожен отпадом

Ужичке републике 1

Контејнери

Ужичке републике 2

Контејнери

Ужичке републике 5

Контејнер

Ужичке републике 27

Контејнер

Ужичке републике 29

Поток угрожен смећем

Ужичке републике 31

Контејнер

Ужичке републике 36

Контејнери

Ужичке републике 64

Контејнер

Ужичке републике 64а

Контејнер

Ужичке републике 68

Контејнер

Ужичке републике 74

Контејнер

Ужичке републике 75

Поток угрожен смећем

Ужичке републике 80а

Контејнери

Ужичке републике 86б

Контејнер

Ужичке републике 90

Контејнер

Ужичке републике 98

Контејнер

Ужичке републике 109

Сметлиште поред пута, изнад потока

Ужичке републике 112

Контејнер

Ужичке републике 121

Поток угрожен отпадом

Херцеговачка 1

Контејнер

Херцеговачка 2

Зелене површине око зграда угрожене смећем

Херцеговачка 22

Контејнери

Херцеговачка 37

Контејнер

Херцеговачка 69

Контејнер

Херцеговачка 76

Контејнери

Херцеговачка 87

Контејнери

Херцеговачка 89

Контејнер