ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ТУРИЦА

Алексе Дејовића 6

Зеленило крај пута угрожено смећем

Алексе Дејовића 8

Мање сметлиште

Алексе Дејовића бб - Шума 1

Дивља депонија испод потпорног зида пута

Алексе Дејовића 11 - Шума

Смеће у шуми поред пута у дужини од 200 м

Алексе Дејовића 21 - Шума

Смеће поред пута у дужини од 300 м

Алексе Дејовића 27 - Шума

Смеће у шуми крај пута на стрмом терену у дужини од 250 м

Алексе Дејовића 40 - Шума

Веће количине смећа са обе стране пута у дужини од 350 м

Алексе Дејовића 43 - Шума

Отпад бачен у шуми изнад кањона

Алексе Дејовића 60 - Шума

Смеће са обе стране пута у дужини од 450 м

Војислава Илића 2

Контејнери

Војислава Илића 14

Контејнери

Душана Поповића 3

Контејнер

Душана Поповића 14

Контејнер

Душана Поповића 15

Контејнер

Душана Поповића 21

Контејнер

Душана Поповића 23

Контејнер

Душана Поповића 64

Контејнери

Душана Пурића - Гробље

Шира локација око гробља угрожена смећем

Душана Пурића 33 - Шума

Сметлиште и неколико десетина метара загађености отпадом дуж стазе кроз шуму

Ђачка - Школа

Контејнер

Ђачка - 2

Контејнер

Ђачка - 10

Контејнер

Ђачка - 15

Контејнери

Ђачка - 18

Контејнери

Иве Андрића бб

Зеленило дуж макадамског пута од игралишта до моста угрожено смећем

Иве Андрића - Мост

Простор испод моста и поток угрожени разним врстама отпада

Иве Андрића 1

Контејнери

Иве Андрића 17

Шира локација пуна отпада и остатака од пожара некадашњих објеката

Иве Андрића 17а

Контејнери

Иве Андрића 18а

Контејнер

Иве Андрића 19

Контејнер

Иве Андрића 19 - Вртић

Контејнери

Иве Андрића 21

Контејнери

Иве Андрића 21 - Шума

Иза платоа и у шуми депонија разних врста отпада

Иве Андрића 23 - Шума

Отпад у зеленилу испод улице у дужини од 100 м

Иве Андрића 25

Крај пута и пута ка реци смеће у зеленилу у дужини од 300 м

Иве Андрића 25a

Простор око излетишта угрожен смећем

Иве Андрића 27

Контејнери

Иве Андрића 33

Дивља депонија грађевинског отпада

Иве Андрића 62

Контејнери

Иве Андрића 64

Контејнер

Иве Андрића 66

Контејнер

Иве Андрића 74

Контејнер

Иве Андрића - Сунчани вир

Контејнер

Исидоре Секулић 56

Контејнери

Исидоре Секулић 60 - Шума

Смеће са обе стране пута у дужини од 450 м

Милана Верговића 1

Контејнери

Милана Верговића 3

Контејнери

Милана Верговића 18

Контејнери

Милана Верговића 34a

Контејнер

Милоша Б. Јанковића 6

Контејнери

Милоша Б. Јанковића 25

Контејнер

Милоша Б. Јанковића 35

Контејнер

Обрада Недовића - Игралиште

Контејнер

Обрада Недовића - Игралиште

Зеленило око макадамског пута угрожено смећем

Сињевачка 16

Мање сметлиште

Сињевачка бб - Шума 1

Сметлиште

Сињевачка бб - Шума 2

Сметлиште

Сињевачка бб - Шума 3

Дивља депонија испод пута

Станоја Главаша 12

Контејнери

Станоја Главаша 26

Контејнер

Станоја Главаша 30

Контејнери

Станоја Главаша 44

Контејнер

Станоја Главаша 58

Контејнери

Станоја Главаша 85

Контејнер

Станоја Главаша 132

Контејнери

Феликса Каница 3

Смеће у зеленилу крај улице

Шарганска - Шума 1

Разне врсте отпада у напуштеним објектима и у шуми изнад улице Шарганске

Шарганска - Шума 2

Сметлиште испод пута у дужини од 50 метара

Шарганска 74

Контејнер

Шарганска 120

Сметлиште испод пута у дужини од 50 метара