ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КАЧЕР

IV пука 10

Контејнер

Краља Петра I 24

Контејнер

Краља Петра I 34

Контејнер

Краља Петра I 38

Контејнер

Краља Петра I 48

Контејнер

Краља Петра I 64

Контејнери

Милунке Савић 1

Контејнер

Милутина Пашића 20

Контејнери

Милутина Пашића 42 - Шума

Сметлиште у шуми

Радоја Домановића бб - Шума 1

Сметлиште и смећe 100 метара дуж пута

Радоја Домановића бб - Шума 2

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића бб - Шума 3

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића 27

Мање сметлиште крај пута

Радоја Домановића 36

Смеће поред пута у дужини од 100 метара

Радоја Домановића 67

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића 76

Смеће поред гробља

Радоја Домановића 76 - Гробље

Контејнери

Радоја Домановића 78 - Шума

Смеће у шуми испод пута у дужини од 100 метара

Сремчица 4 - Шума

Шума испод пута угрожена смећем