ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КАЧЕР

Биљковина 3

Смеће поред пута у шуми у дужини од 100m

Биљковина 21

Смеће поред пута у шуми у дужини од 200m

Биљковина 23

Сметлиште испод пута у потоку

Биљковина 29 - Гробље

Отпад око гробља у шуми

Десанке Максимовић 15 - Шума

Отпад у шуми 100 метара дуж пута

Десанке Максимовић 23

Смеће изнад пута, на ободу домаћинства

Десанке Максимовић 36 - Поток

Сметлиште у кориту потока, испод пута

Десанке Максимовић 40 - Поток

Сметлиште у кориту потока, испод пута

Заселак Бошњаковићи

Смеће у шуми дуж локалних шумских путева

Заселак Осоје - Шума

Сметлиште у шуми испод пута ка станици

Збориште 29

Смеће у шуми испод пута, ка потоку, стрм терен

Збориште 41

Смеће поред пута

Качерско поље 32

Отпад у шуми испод пута у дужини од 150m, веома стрм терен

IV пука 10

Контејнер

Краља Петра I 24

Контејнер

Краља Петра I 34

Контејнер

Краља Петра I 38

Контејнер

Краља Петра I 48

Контејнер

Краља Петра I 64

Контејнери

Краља Петра I 101 - Шума

Смеће у шуми испод пута у дужини од 100 м

Краља Петра I 120

Смеће са обе стране пута и у шуми, у дужини од 50m

Милоша Обреновића 40 - Шума

Отпад у шуми поред пута у дужини од 300m

Милунке Савић 1

Контејнер

Милутина Пашића 20

Контејнери

Милутина Пашића 42 - Шума

Сметлиште у шуми

Николе Тесле 21

Отпад испод пута

Патријарха Павла 16

Смеће у шуми испод пута

Петра Ћеловића 12

Смеће у шуми испод пута, местимично у дужни од 200m

Петра Ћеловића 21 - Гробље

Зеленило око гробља угрожено отпадом

Радоја Домановића бб - Шума 1

Сметлиште и смећe 100 метара дуж пута

Радоја Домановића бб - Шума 2

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића бб - Шума 3

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића 24 - Шума

Шира локација шуме угрожена смећем

Радоја Домановића 27

Мање сметлиште крај пута

Радоја Домановића 36

Смеће поред пута у дужини од 100 метара

Радоја Домановића 67

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића 76

Смеће поред гробља

Радоја Домановића 76 - Гробље

Контејнери

Радоја Домановића 78 - Шума

Смеће у шуми испод пута у дужини од 100 метара

Сремчица 4 - Шума

Шума испод пута угрожена смећем