ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КАЧЕР

Десанке Максимовић 15 - Шума

Отпад у шуми 100 метара дуж пута

Десанке Максимовић 23

Смеће изнад пута, на ободу домаћинства

Десанке Максимовић 36 - Поток

Сметлиште у кориту потока, испод пута

Десанке Максимовић 40 - Поток

Сметлиште у кориту потока, испод пута

Заселак Осоје - Шума

Сметлиште у шуми испод пута ка станици

IV пука 10

Контејнер

Краља Петра I 24

Контејнер

Краља Петра I 34

Контејнер

Краља Петра I 38

Контејнер

Краља Петра I 48

Контејнер

Краља Петра I 64

Контејнери

Краља Петра I 101 - Шума

Смеће у шуми испод пута у дужини од 100 м

Милунке Савић 1

Контејнер

Милутина Пашића 20

Контејнери

Милутина Пашића 42 - Шума

Сметлиште у шуми

Радоја Домановића бб - Шума 1

Сметлиште и смећe 100 метара дуж пута

Радоја Домановића бб - Шума 2

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића бб - Шума 3

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића 24 - Шума

Шира локација шуме угрожена смећем

Радоја Домановића 27

Мање сметлиште крај пута

Радоја Домановића 36

Смеће поред пута у дужини од 100 метара

Радоја Домановића 67

Шумарак угрожен отпадом

Радоја Домановића 76

Смеће поред гробља

Радоја Домановића 76 - Гробље

Контејнери

Радоја Домановића 78 - Шума

Смеће у шуми испод пута у дужини од 100 метара

Сремчица 4 - Шума

Шума испод пута угрожена смећем