ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ СТАПАРИ

Димитрија Туцовића 66

Контејнери

Димитрија Туцовића 66 - Школа

Контејнер

Димитрија Туцовића 110 - Шума

Шума и зеленило поред пута угрожени смећем у дужини од 150 м

Димитрија Туцовића 116

Зеленило поред пута угрожено смећем у дужини од 100 м

Димитрија Туцовића 138 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Димитрија Туцовића 144

Контејнер

Димитрија Туцовића 146 - Шума

Смеће на широј локацији око контејнера и дуж пута

Димитрија Туцовића 150 - Шума

Отпад са обе стране пута у шуми у дужино од 500 м

Др Видоја Миловановића 10

Мање сметлиште у шуми поред пута

Железничка 24

Смеће у зеленилу дуж пруге крај станице

Железничка 26

Контејнер

Јована Дучића 2

Смеће у зеленилу поред пута у дужини од 200 м

Јована Дучића 10

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 м

Лазара Радојичића бб

Сметлиште у шуми испод пута

Миливоја Којадиновића 3

Смеће поред пута у дужини од 100 м

Миливоја Којадиновића 5

Смеће поред пута у дужини од 150 м

Миливоја Којадиновића 19

Мање сметлиште у шуми испод пута

Миливоја Којадиновића 21

Смеће у шуми поред пута у дужини од 150 м

Ненада Ристановића Стапарског 41

Контејнер

Петра Перишића 35

Сметлиште поред пута

Петра Перишића бб

Зеленило поред пута угрожено смећем

Подстјење 7

Смеће у шуми поред пута у дужини од 200 м и сметлиште испод чесме

Подстјење 77 - Гробље

Зеленило око гробља угрожено смећем

Подстјење 91

Мање сметлиште испод пута

Подстјење 93

Смеће у шуми и ауто отпад на широј локацији

Рабатиновице - Гробље

Смеће у шуми поред гробља

Рабатиновице бб - Шума

Сметлиште у шуми испод пута

Рабатиновице бб - Шума 1

Шума угрожена смећем дуж новоизграђеног асфалтног пута

Радничког батаљона бб - Шума 1

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 м

Радничког батаљона 283а

Грађевински отпад

Стевана Сремца 4 - Шума

Дивља депонија испод пута у усеку потока

Солила 14 - Шума

Смеће испод пута у шуми

Солила 18 - Гробље

Веће количине смећа око гробља

Солила 18 - Шума

Смеће у шуми, на стрмини испод пута

Томислава Радојичића бб

Сметлиште поред пута

Цара Душана - Дивљачка стена

Разне врсте отпада испод пута на веома стрмом терену у дужини од 100 м

Шупљак - Шума

Смеће у шуми испод локалног макадамског пута

Шупљак - Поток 1

Отпад у кориту потока

Шупљак - Поток 2

Отпад у кориту потока