ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КАРАН

Војводе Бојовића 42 - Шума

Смеће у шуми испод пута, у дужини од 100 m

Војводе Степе 4

Отпад у шуми, отежана приступачност

Војводе Степе 11 - Шума

Смеће у шуми поред пута

Војводе Степе 31 - Шума

Смеће поред пута

Краља Александра Карађорђевића 142

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 154

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 216

Контејнер

Паковска - Гробље

Потес гробља угрожен смећем

Паковска 2

Смеће поред пута

Паковска 25

Отпад у кориту потока/канала поред пута, испод имања

Светогорска 21 - Шума

Смеће у кориту потока/канала поред пута

Светогорска 29 - Шума

Смеће у шуми испод пута

Светогорска 50 - Поток

Отпад у кориту потока

Стефана Немање 4 - Шума

Дивља депонија

Стефана Немање 17 - Шума

Сметлиште испод локалног макадамског пута

Ужичке републике 1

Локација раскрснице на Метаљци угрожена смећем

Ужичке републике 3

Смеће поред пута у шуми у дужини од 200 м

Цара Душана 10 - Шума

Смеће дуж шумског пута у дужини од 200 m

Цара Душана 17 - Шума

Сметилиште у шуми

Цара Душана 30

Смеће поред пута

Цара Душана 40

Смеће поред пута