ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КАРАН

Алексе Шантића 17

Сметлиште у потоку

Алексе Шантића 27

Разне врсте отпада у потоку

Алексе Шантића 37

Разне врсте отпада отпада у шуми, мање количине, али стрм терен

Бобија - Шума 1

Локација угрожена смећем

Бобија - Шума 2

Смеће у шуми поред пута

Буковичка 14 - Шума

Различите врсте отпада у шуми поред пута у дужини од 300 m

Буковичка 28 - Шума

Смеће поред пута у шуми

Буковичка 32 - Шума

Отпад у шуми у дужини од 50 m, стрм терен

Буковичка 65

Сметлиште поред пута

Буковичка 73

Смеће поред пута

Буковичка 83

Отпад поред пута

Војводе Бојовића 42 - Шума

Смеће у шуми испод пута, у дужини од 100 m

Војводе Путника - Шума

Смеће у шуми, у дужини 100 m

Војводе Путника 4

Смеће уз пут

Војводе Степе 4

Отпад у шуми, отежана приступачност

Војводе Степе 11 - Шума

Смеће у шуми поред пута

Вука Караџића 10

Отпад у кориту реке

Вука Караџића 11

Смеће у потоку у дужини од 100 m

Гујин Камен - Канал

Сметлиште и отпад у каналу у дужини од 100 m

Добрице Ћосића 13 - Поток

Смеће у потоку у дужини од 100 m

Доситеја Обрадовића 5

Мање сметлиште и смеће поред пута у дужини од 100 m

Ђачка 4

Разне врсте отпада поред пута, у шуми и потоку у дужини од 300 m

Ђачка 24

Разне врсте отпада у шуми и потоку

Ђачка 28 - Гробље

Смеће у зеленилу око гробља

Ђачка 32

Смеће у шуми

Ђачка 36

Разне врсте отпада у потоку

Ђурђевданска 62

Сметлиште у шуми

Карађорђева 4

Смеће у шуми испод пута

Карађорђева 8

Смеће у шуми испод пута

Карађорђева 11 - Гробље

Смеће у зеленилу око гробља

Карађорђева 30

Смеће у шуми испод пута

Карађорђева 52

Сметлиште преко пута имања у шуми

Карађорђева 55

Смеће у шуми

Карађорђева 57

Смеће у шуми

Карађорђева 65

Смеће испод имања и низ пут

Кнеза Михајла 22

Смеће у шуми са обе стране пута

Кнеза Михајла 31

Шума уз пут и око гробља угрожена смећем

Кнеза Михајла 38

Шума угрожена смећем

Кнеза Михајла 40 - Мала Црнокоса

Шира локација угрожена смећем

Краља Александра Карађорђевића 115 - Поток

Отпад у каналу

Краља Александра Карађорђевића 142

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 145 - Поток

Отпад у потоку поред пута

Краља Александра Карађорђевића 154

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 159

Сметлиште и разне врсте отпада уз пут у дужини од 100 m

Краља Александра Карађорђевића 185

Смеће уз пут до школе у дужини од пар десетина метара

Краља Александра Карађорђевића 189

Контејнери и бокс за одлагање отпада

Краља Александра Карађорђевића 195

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 201

Смеће са обе стране пута у дужини од 100m

Краља Александра Карађорђевића 211

Контејнери

Краља Александра Карађорђевића 216

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 222

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 220 - Гробље

Смеће у зеленилу на локацији гробља

Краља Александра Карађорђевића 226 - Поток

Смеће у кориту потока

Краља Александра Карађорђевића 231

Смеће крај пута у дужини од 50m

Краља Александра Карађорђевића 241 - Поток

Отпад у потоку око моста

Краља Александра Карађорђевића 286

Контејнер

Краља Александра Карађорђевића 300

Контејнер

Липа 8 - Гробље

Зеленило око гробља и дуж пута угрожено смећем

Липа 23

Низ сметлишта у шуми крај пута

Липа 26

Отпад у шуми поред пута у дужини од 100 m

Лучевина 2

Шума испод пута угрожена отпадом

Лучевина 6

Разне врсте отпада у потоку

Лучевина 12

Отпад у шуми и потоку

Милоша Обреновића 2

Смеће уз пут у дужини од 50 m

Милоша Обреновића 5 - Гробље

Смеће око гробља

Милоша Обреновића 9 - Река

Отпад у кориту реке

Милоша Обреновића 11 - Поток

Смеће у потоку у дужини од 50 m

Милоша Обреновића 30

Отпад на простору бившег мајдана и потока

Милоша Обреновића 34

Сметлиште у шуми

Милоша Обреновића 36

Низ сметлишта у шуми

Милоша Обреновића 43

Смеће изнад и испод пута у шуми

Милоша Обреновића 46

Смеће у шуми са обе стране пута у дужини од 100 m

Милоша Обреновића 48 - Гробље

Смеће на широј локацији гробља у шуми

Милоша Обреновића 90

Сметлиште у шуми

Његошева 1

Смеће уз пут испод малињака

Паковска - Гробље

Потес гробља угрожен смећем

Паковска 2

Смеће поред пута

Паковска 25

Отпад у кориту потока/канала поред пута, испод имања

Патријарха Павла 10 - Шума

Разне врсте отпада на некадашњем путу, сада шумарку

Радничка 24

Смеће поред пута

Радничка 30

Смеће у шуми

Радничка 41

Смеће у шуми, преко пута имања

Радничка 43

Смеће на простору око раскрснице локалних путева

Радничка 62

Отпад испод пута

Свете Тројице 2

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 m

Свете Тројице 3

Сметлиште и смеће у шуми поред пута у дужини од 100 m

Свете Тројице 5

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 m

Свете Тројице 7

Сметлиште у шуми

Свете Тројице 16 - Гробље

Зеленило око гробља угрожено смећем

Светог Ђорђа 9

Смеће у шуми поред пута

Светог Ђорђа 15

Смеће у шуми поред пута

Светог Јована 19

Мање сметлиште поред пута

Светог Јована 33 - Шума

Мање сметлиште поред пута

Светог Стефана 5

Сметлиште испод пута