ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КРВАВЦИ

Ужичка 189

Контејнер

Василија Цмиљчића 51 - Шума

Смеће у шуми испод пута

Василија Цмиљчића 52 - Шума

Смеће у шуми испод пута