ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КРВАВЦИ

Василија Цмиљчића 51 - Шума

Смеће у шуми испод пута

Василија Цмиљчића 52 - Шума

Смеће у шуми испод пута

Влајка Брковића 6 - Шума

Веће количине отпада у шуми испод пута, изнад потока

Влајка Брковића 11

Контејнер

Влајка Брковића 20 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Влајка Брковића 26 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Влајка Брковића 58 - Шума

Сметлиште у шуми поред пута

Влајка Брковића 59 - Шума

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 м

Влајка Брковића 60 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Влајка Брковића 61 - Шума

Веће количине отпада у шуми поред пута у дужини од 100 м

Влајка Брковића 62 - Шума

Шума поред пута у дужини од 200 м угрожена смећем

Влајка Брковића 68 - Шума

Веће количине отпада у шуми крај пута у дужини од 300 м

Влајка Брковића 70

Контејнер

Влајка Брковића 70 - Шума

Веће количине отпада на широј локацији шуме око контејнера, раскрснице и путева

Влајка Брковића 72 - Шума

Смеће крај пута у шуми у дужини од 100 м

Влајка Брковића 76 - Шума

Смеће крај пута у шуми и зеленилу у дужини од 200 м

Влајка Брковића 80 - Шума

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 м

Дервента 2

Контејнер

Дервента 10

Контејнер

Дервента 11

Контејнер

Дервента 39 - Шума

Разне врсте отпада крај реке

Дервента - Кањон

Смеће у кањону реке Дервенте, које је река донела, дуж целог кањона

Долови бб - Шума

Шума испод пута угрожена отпадом

Јована Цвијића 33

Зеленило поред пута угрожено отпадом

Карађорђева бб - Шума

Сметлиште у шуми крај пута

Кошута 54

Уз шумски пут смеће у зеленилу у дужини од 50 м

Кошута бб - Шума

Смеће у шуми крај шумског пута

Кошута - Гробље

Смеће у зеленилу око гробља

Лиловац 8

Контејнери

Милутина Чолића 1

Контејнери

Милутина Чолића 1 - Мост

Сметлиште од баченог отпада око моста и “насуканог” у реци

Милутина Чолића 18 - Шума

Веће количине смећа са обе стране пута у дужини од 150 м

Милутина Чолића 20

Грађевински и ауто отпад

Милутина Чолића 38

Контејнер

Милутина Чолића 54

Контејнер

Милутина Чолића 64

Контејнер

Милутина Чолића 88

Контејнери

Милутина Чолића 90

Контејнер

Милутина Чолића 100

Контејнер

Милутина Чолића 108 - Шума

Смеће са обе стране пута у дужини од 200 м

Милутина Чолића 114

Контејнер

Милутина Чолића 122

Контејнер

Милутина Чолића 129 - Шума

Смеће у шуми, пре и после и испод моста ка Горјанима, у дужини од 100 м

Милутина Чолића 145

Сметлиште крај пута и реке

Милутина Чолића 158

Ауто отпад

Милутина Чолића 165

Контејнери

Милутина Чолића 191

Контејнер

Милутина Чолића 202

Контејнери

Милутина Чолића 202 - Игралиште

Простор око игралишта угрожен смећем

Омладинска 22 - Шума

У шуми са обе стране пута веће количине смећа

Омладинска 24

Контејнер

Патријарха Павла 1

Контејнер

Патријарха Павла 15

Контејнер

Патријарха Павла 26

Смеће у шуми поред пута

Стевановића Гај 28

Простор поред пута угрожен отпадом

Сувопољска 22 - Шума

Отпад у шуми испод пута у дужини од 30 м

Сувопољска 30

Сметлиште у шуми

Сувопољска 32

Разне врсте отпада у зеленилу испод пута

Светосавска 4

Контејнер

Светосавска 22

Контејнер

Светосавска 47

Контејнери

Светосавска 71

Контејнери

Ужичка 189

Контејнер