ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ДУБОКО

Арсенија Чарнојевића 112 - Поток

Сметлиште у кориту потока

Арсенија Чарнојевића 114

Ауто отпад и сметлишта око домаћинства

Арсенија Чарнојевића 115

Сметлиште у кориту поточића

Арсенија Чарнојевића 116 - Поток

Сметлиште у кориту потока

Војводе Мишића бб

Отпад испод пута

Војводе Мишића 45

Дивља депонија

Горњи гајеви 6

Сметлиште на стрмом терену

Десанке Максимовић 9

Контејнер

Десанке Максимовић 25

Контејнер

Десанке Максимовић 29

Контејнер

Десанке Максимовић 33

Контејнер

Дечанска 2

Зеленило између два пута угрожено смећем

Доњи Гајеви 30

Смеће дуж пута

Доњи Гајеви - Гробље

Веће количине смећа у шуми око гробља

Жупана Брајана 51

Контејнер

Жупана Брајана 61

Контејнер

Жупана Брајана 61 - игралиште

Цео простор око игралишта претворен у неколико сметлишта

Жупана Брајана 86

Контејнер

Жупана Брајана 104б

Дужином од неколико стотина метара од гробља ка граду, област око пута угрожена смећем

Кучанско брдо

Сметлиште на путу од Шеховог брда ка Татинцу

Кучанско брдо 2

Мање сметлиште разних врста отпада

Љубице Чакаревић - Шума

Депонија углавном грађевинског отпада, помешана са јаловином

Љубице Чакаревић 18

Депонија углавном грађевинског отпада, помешана са јаловином

Љубице Чакаревић 34

Сметлиште на међи домаћинства, изнад локалне макадамске саобраћајнице

Мала Превија бб - 1

Отпад око саобраћајнице у дужини од 100 метара.

Мала Превија бб - 2

На кривини испод кампа и према ЈКП “Дубоко” дивља депонија грађевинског отпада

Мала Превија - гробље

Контејнер крај локалног гробља

Мала Превија бб - 3

Шума поред пута угрожена смећем

Малинарска 16

Контејнер

Малинарска 39

Шума поред пута угрожена смећем

Мало Дубоко бб

Разне врсте отпада на стрмом терену у шуми и у потоку

Мића Петровића 2

Разне врсте отпада

Мића Петровића 10

Сметлиште у шуми испод пута код макадама

Мића Петровића 18

Разне врсте отпада у шуми поред пута у дужини од 450м

Мића Петровића 29

Смећу у шуми поред пута у дужини од 100 м

Мића Петровића 40

Смеће поред пута у дужини од 500 м

Мића Петровића 43

Контејнер

Мића Петровића 47

Смеће у шуми поред пута у дужини од 500 м

Мића Петровића 50

Шума поред пута угрожена смећем

Мића Петровића 73

Смеће у шуми поред пута у дужини од 300 м

Мића Петровића 99

Смеће са обе стране пута

Мића Петровића 131

Смеће поред пута

Мића Петровића 137

Смеће у шуми поред пута

Мића Петровића 150

Смеће у шуми поред пута у дужини од 200 м

Моше Пијаде 24

Смеће у зеленилу поред пута у дужини од 100 м

Никољданска 2

Сметлиште у шуми поред пута

Никољданска - Гробље

Смеће у шуми испод гробља на веома стрмом терену

Нушићева 24а

Локација поред пута угрожена отпадом

Нушићева 30а

Сметлиште у шуми

Нушићева 55

Дивља депонија на 50 метара од гробља

Романијска 161

Депонија грађевинског, зеленог и осталих врста отпада

Сарића Осоје бб

Неколико стотина метара дуж пута угрожено отпадом

Светог Саве 4

Контејнер поред гробља

Средњи гајеви 6

Сметлиште у потоку

Татинац - гробљe

Депонија разних врста отпада поред гробља

Татинац 3

Контејнер код ресторана

Татинац 9

Отпад испод саобраћајнице

Татинац 38

Депонија у почетном делу слива потока

Ужичке републике 25

Сметлиште у шуми