ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ДУБОКО

Арсенија Чарнојевића 112 - Поток

Сметлиште у кориту потока

Арсенија Чарнојевића 114

Ауто отпад и сметлишта око домаћинства

Арсенија Чарнојевића 115

Сметлиште у кориту поточића

Арсенија Чарнојевића 116 - Поток

Сметлиште у кориту потока

Војводе Мишића бб

Отпад испод пута

Војводе Мишића 45

Дивља депонија

Десанке Максимовић 9

Контејнер

Десанке Максимовић 25

Контејнер

Десанке Максимовић 29

Контејнер

Десанке Максимовић 33

Контејнер

Жупана Брајана 51

Контејнер

Жупана Брајана 61

Контејнер

Жупана Брајана 61 - игралиште

Цео простор око игралишта претворен у неколико сметлишта

Жупана Брајана 86

Контејнер

Жупана Брајана 104б

Дужином од неколико стотина метара од гробља ка граду, област око пута угрожена смећем

Кучанско брдо

Сметлиште на путу од Шеховог брда ка Татинцу

Кучанско брдо 2

Мање сметлиште разних врста отпада

Љубице Чакаревић - Шума

Депонија углавном грађевинског отпада, помешана са јаловином

Љубице Чакаревић 18

Депонија углавном грађевинског отпада, помешана са јаловином

Љубице Чакаревић 34

Сметлиште на међи домаћинства, изнад локалне макадамске саобраћајнице

Мала Превија бб - 1

Отпад око саобраћајнице у дужини од 100 метара.

Мала Превија бб - 2

На кривини испод кампа и према ЈКП “Дубоко” дивља депонија грађевинског отпада

Мала Превија - гробље

Контејнер крај локалног гробља

Нушићева 24а

Локација поред пута угрожена отпадом

Нушићева 30а

Сметлиште у шуми

Нушићева 55

Дивља депонија на 50 метара од гробља

Романијска 161

Депонија грађевинског, зеленог и осталих врста отпада

Сарића Осоје бб

Неколико стотина метара дуж пута угрожено отпадом

Светог Саве 4

Контејнер поред гробља

Татинац - гробљe

Депонија разних врста отпада поред гробља

Татинац 3

Контејнер код ресторана

Татинац 9

Отпад испод саобраћајнице

Татинац 38

Депонија у почетном делу слива потока