ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ЗЛАКУСА

Ђуре Даничића 5

Контејнер

Грнчарска - Поток

Разне врсте отпада дуж потока

Грнчарска 9

Контејнер

Грнчарска 23

Контејнер

Крагујевачка 14

Контејнер

Милутина Чолића 211

Контејнер

Милутина Чолића 215

Контејнери

Милутина Чолића 221

Зеленило изнад улице угрожено смећем

Милутина Чолића 226

Контејнер

Милутина Чолића 271

Контејнери

Стевановића Гај - Гробље

Шире подручје око гробља загађено разним врстама отпада

Стевановића Гај 1 - Шума

Шума крај пута угрожена смећем

Стевановића Гај 11

Контејнер

Стевановића Гај 22

Контејнер

Стевановића Гај 25

Шума крај пута угрожена смећем

Учитеља Шојића - Мост

Контејнери

Шумадијска 10

Контејнер

Шумадијска 15 - Поток

Поток загађен смећем

Шумадијска 20

Контејнер

Шумадијска 35

Контејнер

Шумадијска 41 - Шума

Отпад у потоку

Шумадијска 42 - Шума

Отпад поред пута и у потоку

Шумадијска 44 - Шума

Отпад поред пута у потоку

Владимира Терзића 7

Контејнер

Владимира Терзића 21

Контејнер

Владимира Терзића 25 - Шума

Отпад у шуми и потоку