ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ КРЧАГОВО

Ада 2

Контејнери

Ада 12

Контејнери

Ада 48

Контејнери

Ада 72

Контејнери

Ада 88

Смеће у зеленилу поред пута

Ада 90

Контејнер

Ада 90 - Шума

Зеленило иза контејнера угрожено отпадом

Ада 94 - Шума

Смеће у зеленилу на веома стрмом земљишту између две денивелисане улице, у дужини од неколико десетина метара

Ада 116a

Контејнери

Алексе Шантића бб - Шума крај гробља 1

Сметлишта са обе стране улице, у шумама крај гробља

Алексе Шантића бб - Шума крај гробља 2

Сметлиште преко пута улаза у гробље

Алексе Шантића бб - Шума крај гробља 3

Сметлишта дуж шуме крај улице

Алексе Шантића бб - Шума према старој депонији 1

Сметлиште у шуми и отпад дуж пута у шуми до раскрснице изнад старе депоније

Алексе Шантића бб - Шума према старој депонији 2

Веће количине отпада у шуми према старој депонији

Алексе Шантића бб - Шума према старој депонији 3

Сметлиште поред пута у шуми ка старој депонији

Алексе Шантића 2 - Игралиште

Шума и локација око игралишта угрожени отпадом

Алексе Шантића 8а

Контејнер

Алексе Шантића 22 - Шума

Сметлишта и отпад у шуми неколико десетина метара дуж пута

Алексе Шантића 34

Контејнери

Алексе Шантића 36

Контејнер

Алексе Шантића 36 - Шума

Дивља депонија у шуми иза контејнера

Алексе Шантића 60 - Гробље

Више комада комуналне опреме на простору гробља

Бањичка - Ломача

Шира локација око споменика угоржена смећем

Бањичка 1

Контејнери

Бањичка 5

Контејнер

Бањичка 6

Контејнер

Бањичка 14 - Магистрала

Смеће дуж стазе од Великог парка до “Првог партизана”

Бањичка 16

Смеће у зеленилу око петље и паркинга испред ПП

Бањичка 16 - Гробље

Сметлиште дуж целе линије испод гробља изнад магистрале

Бањичка 20

Контејнер

Бањичка 22

Контејнери

Бањичка 24

Контејнер

Боре Станковића 2

Смеће на падини у шуми испод пута на веома стрмом терену

Борислава Пекића бб - Шума

Шума између вртића и улице загађена отпадом

Борислава Пекића 9

Контејнери

Борислава Пекића 15

Сметлиште испод улице

Борислава Пекића 16 - Шума

Дивља депонија испод улице у шуми

Буковац 1

Отпад на литицама изнад и у потоку

Буковац 2

Сметлиште изнад потока

Васе Чарапића 7

Контејнер

Васе Чарапића 10 - Шума

Шума испод пута загађена отпадом

Врела 7а

Контејнер

Врела 7а - Игралиште

Контејнер

Врела 9

Контејнер

Врела 11

Контејнер

Врела 13

Контејнер

Врела 13 - Шума

Смеће дуж целе стазе од улице до бивше “Кожаре”

Врела 31

Контејнер

Врела 33

Контејнер

Вујића Брдо 17

Контејнер

Добриле Петронијевић 26 - Шума

Локација у шуми крај улице угрожена отпадом

Добриле Петронијевић 29 - Шума

Дивља депонија у шуми испод пута

Добриле Петронијевић 30 - Шума

Сметлиште испод улице, у шуми

Др. Веселина Маринковића 3

Контејнери

Др. Веселина Маринковића 9

Контејнери

Др. Веселина Маринковића 9 - Шума

Шума изнад улице угрожена отпадом

Др. Веселина Маринковића 21

Контејнер

Др. Ивана Рибара 7

Контејнери

Др. Ивана Рибара 10А - Поток

Поток угрожен смећем у дужини макадамског пута низ поток

Др. Ивана Рибара 19 - Поток

Контејнери

Драгише Лапчевића 1

Контејнер

Драгише Лапчевића 1 - Школа

Контејнери

Драгише Лапчевића 1 - Шума

Локација преко пута школе, у шуми угрожена отпадом

Ђурађа Бранковића бб

Сметлишта и отпад у шуми крај пута у дужини од сто метара

Ђурађа Бранковића 9

Смеће са обе стране пута и у шуми

Ђурађа Бранковића 13

Контејнер

Ђурађа Бранковића 17

Разне врсте отпада крај пута

Ђурађа Бранковића 20 - Шума

Дивља депонија у шуми крај пута

Ђурађа Бранковића 23

Контејнер

Ђуре Даничића 2

Сметлиште изнад школе и испод улице

Ђуре Даничића 18

Контејнери

Ђуре Даничића 34

Контејнери

Ђуре Даничића 45

Контејнери

Ђуре Даничића 78

Контејнер

Живка Топаловића бб

Сметлиште крај земљаног пута

Живка Топаловића 5 - Шума

Сметлиште крај земљаног пута

Живка Топаловића 38 - Шума

Сметлиште крај земљаног пута

Јоакима Вујића 2

Контејнери

Јоакима Вујића 6

Контејнери

Јована Стерије Поповића 6

Контејнери

Јована Стерије Поповића 18

Контејнери

Капетановина бб 1

Локација у шуми угрожена смећем

Капетановина бб 2

Сметлиште са примарно зеленим, али и осталим врстама отпада

Карађорђева бб

Отпад са обе стране улице

Карађорђева бб 1

Контејнер

Карађорђева 1А

Контејнери

Карађорђева 3

Контејнери

Карађорђева 5А

Контејнер

Карађорђева 15

Контејнери

Карађорђева 31

Контејнери

Карађорђева 51

Контејнери

Карађорђева 95А

Контејнери

Карађорђева 101

Контејнери

Карађорђева 144А

Контејнери

Карађорђева 144А - Игралиште

Сметлиште око игралишта за децу

Карађорђева 158

Контејнер

Карађорђева 158 - Напуштено градилиште

Сметлиште на подручју некадашњег градилишта војних станова

Карађорђева 166

Контејнери

Карађорђева 166 - Шума

Сметлиште у шуми дуж улице

Краљице Марије 41

Контејнер

Краљице Марије 41 - Шума

Дивља депонија дуж читавог платоа у шуми

Мајора Гавриловића 2

Сметлиште испод пута

Мајора Гавриловића 16

Сметлиште испод пута

Мајора Гавриловића - Гробље

Контејнер

Мајора Гавриловића - Шума 1

Дивља депонија грађевинског и других врста отпада

Мајора Гавриловића - Шума 2

Шума испод пута угрожена отпадом

Мајора Гавриловића - Шума 3

Разне врсте отпада у шуми испод пута

Мајора Тодоровића бб

Шума испод пута угрожена отпадом

Мендино брдо бб

Плато и шума испод платоа код продавнице загађени смећем

Мендино брдо 1

Контејнери

Мендино брдо 32

Дивља депонија разних врста отпада

Мендино брдо 49 - Шума 1

Отпад испод пута, у кориту потока

Мендино брдо 49 - Шума 2

Отпад испод пута, у кориту потока

Мендино брдо 51

Контејнери

Мендино брдо 52a

Локација испод пута угрожена отпадом

Мендино брдо 52б

Дивља депонија разних врста отпада поред пута, изнад потока

Милеве Анштајн 4

Локација угрожена смећем