ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ЛУНОВО СЕЛО

Београдска 10 - Река

Наноси отпада у кориту реке

Брђанска 5

Смеће у зеленилу поред пута у дужини од 100 м

Брђанска 43

Приватно сметлиште у шуми крај пута

Брђанска 46

Шума поред пута угрожена смећем у дужини од 200 м

Вучијак бб

Сметлиште крај пута испод далековода

Грабљак бб

Отпад у шуми испод пута у дужини од 200 м

Краља Александра 60

Смеће у шуми и зеленилу поред пута у дужини од 200 м

Купушњак 10

Отпад у шуми

Лужничка 5 - Река

Разне врсте отпада које наноси река, али и које се бацају са моста

Лужничка 12 - Шума

Шума поред пута у дужини од 200 м угрожена отпадом

Лужничка 27 - Поток

Поток угрожен смећем

Лужничка 29 - Шума

Зеленило поред пута угрожено смећем

Милована Ђокановића - Гробље

Зеленило око гробља угрожено смећем

Милована Ђокановића 5

Зеленило уз пут угрожено смећем у дужини од 100 м

Милована Ђокановића 19

Шума поред пута угрожена отпадом

Милована Ђокановића 31

Контејнер

Милована Ђокановића 69

Мање количине смећа испод пута, али на веома стрмом терену

Милована Ђокановића бб

Смеће дуж макадамског пута у дужини од 200 м

Милована Ђокановића 83 - Шума

Мање сметлиште у близини резервоара за воду у шуми

Милована Ђокановића 84 - Шума

Шума испод пута угрожена отпадом

Милоша Обреновића 4 - Поток

Отпад дуж корита потока, нанос од депонија узводно

Милутина Ковачевића - Гробље

Потес око гробља угрожен смећем

Николићи - Шума 1

Смеће у шуми и крај потока у дужини од 100 м

Николићи - Шума 2

Смеће у шуми и зеленилу поред пута у дужини од 200 м

Омладинска 20 - Поток

Отпад у потоку

Омладинска 36 - Гробље

Смеће у зеленилу око гробља

Омладинска 64 - Шума

Сметлише у дужини од 100 m у шуми поред пута

Омладинска 68 - Шума

Отпад у шуми, изнад пута

Омладинска 75 - Шума

Сметлиште у потоку

Омладинска 79 - Шума

Шума поред пута угрожена отпадом у дужини од неколико стотина метара

Патријарха Павла 24

Шума угрожена смећем

Превија 26

Смеће у шумарку испод имања

Радничка 9 - Шума

Шума испод пута угрожена смећем

Превија 31 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Радуке 17

Смеће поред пута у дужини од 300 м

Радуке 50

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 м

Радуке 57

Сметлиште у сливу потока у шуми

Ратарска 16 - Поток

Разне врсте отпада у потоку

Ратарска 18 - Шума

Шума угрожена смећем

Спасовданска 2 - Гробље

Потес око гробља угрожен смећем

Тодоровићи бб

Шума угрожена смећем

Ужичка 11

Веће количине отпада у шуми крај пута у дужини од 400 м

Ужичка 15

Сметлиште у шуми испод пута

Ужичка 19

Смеће поред пута у шуми у дужини од 100 м

Ужичка 21

Смеће у шуми поред пута у дужини од 300 м

Ужичка 25

Депонија у шуми испод пута на стрмом терену

Ужичка 29

Веће количине отпада у шуми поред пута у дужини од 300 м

Ужичка 30

Сметлиште изнад пута

Ужичка 35

Сметлиште у шуми крај пута и разни отпад дуж пута

Ужичка 37

Разне врсте отпада у шуми у дужини од 100 м

Ужичка 39

Отпад на широј локацији око стајалишта и у шуми поред пута

Ужичка 43

Разне врсте отпада у шуми испод пута у дужини од 300 м

Ужичка 47

Контејнер

Ужичка 49

Веће количине смећа у шуми поред пута у дужини од 200 м

Ужичка 51

Смеће поред пута у дужини од 300 м

Ужичка 59

Смеће у зеленилу крај пута у дужини од 700 м

Ужичка 73

Смеће крај пута у дужини од 100 м

Ужичка 75 - Шума

Приватно мање сметлиште на делимично стрмом терену

Ужичка 85

Смеће у дворишту школе

Ужичка 93

Контејнери

Ужичка 110

Контејнери

Цара Лазара 8

Сметлиште у шуми

Цара Лазара 10

Отпад у шуми поред пута у дужини од 300 м

Цара Лазара 12

Сметлиште у кориту потока у шуми

Цара Лазара 16

Веће сметлиште у шуми крај пута

Цара Лазара 28

Смеће у шуми поред пута у дужини од 200 м

Цара Лазара 41

Веће количине отпада у шуми поред пута у дужини од 350 м

Царице Милице 6

Веће количине отпада у шуми, на стрмом терену до потока, поред пута у дужини од 300 м

Царице Милице 23

Сметлиште у шуми и смеће поред пута у дужини од 100 м

Царице Милице 6

Веће количине отпада у шуми, на стрмом терену до потока, поред пута у дужини од 300 м

Ћувићка 10

Смеће у шуми испод пута

Ћувићка 40

Смеће у шуми поред пута у дужини од 100 м

Заселак Јелићи - Гробље

Потес око гробља угрожен смећем

Заселак Јелићи 1 - Шума

Шумарак угрожен смећем

Заселак Тадићи - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Земљорадничка 7 - Шума

Потес испод раскрснице угрожен отпадом, отежан приступ

Земљорадничка 18 - Шума

Шума угрожена смећем

Земљорадничка 20 - Поток

Сметлиште дуж тока потока

Земљорадничка 40 - Шума

Шума испод раскрснице угрожена отпадом

Земљорадничка 86 - Шума

Шума поред пута угрожена смећем

Земљорадничка 94 - Шума

Шума поред пута у дужини од 300 м угрожена смећем

Златиборска 2 - Поток

Сметлишта у кориту потока

Златиборска 19 - Поток

Дивља депонија у потоку

Шумадијска 5 - Шума

Разне врсте отпада у шуми у дужини од 100 m