ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ВОЛУЈАЦ

Кадињача 7

Смеће дуж пута

Кадињача 48

Смеће дуж пута

Кадињача 64

Смеће у шуми испод пута у дужини од 100 m

Кадињача 75

Сметлиште у шуми, надомак пута

Кадињача 86

Отпад у шуми испод пута

Кадињача 92

Сметлиште испод пута у шуми

Кадињача 100

Сметлиште са обе стране пута, на раскрсници