ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ РОСУЉЕ

Београдска 3

Контејнери

Београдска 11

Контејнери

Београдска 58

Контејнер

Београдска 72а

Контејнери

Београдска 78

Контејнер

Београдска 82

Контејнери

Београдска 98

Контејнер

Бетовенова 5

Ауто отпад

Војводе Бојовића 2

Контејнери

Војводе Бојовића 12

Контејнер

Војводе Бојовића 16A

Контејнери

Војводе Маслаћа 4

Контејнери

Војводе Путника 14

Контејнери

Господара Вучића 11

Разне врсте отпада око куће

Димитрија Туцовића 88

Контејнер

Димитрија Туцовића 104

Контејнери

Доситејева 6

Контејнери

Доситејева 30

Контејнери

Друге пролетерске 5

Контејнери

Друге пролетерске 27

Контејнер

Златарска 20

Контејнери

Илије Лазића 5a

Контејнери

Илије Лазића 7

Контејнери

Илије Лазића 11

Контејнери

Илије Лазића 17

Контејнери

Јакшићева 8

Контејнери

Јакшићева 27

Контејнери

Јакшићева 31

Контејнери

Јеловогорска 1

Смеће са обе стране пута

Јеловогорска 1Ђ

Контејнер

Јеловогорска 5

Контејнер

Јеловогорска 5a

Ауто и остали отпад

Јеловогорска 6Б

Дуж пута различите врсте отпада у дужини од 200m

Јеловогорска 10

Контејнери

Јеловогорска 11

Депонија грађевинског отпада

Јеловогорска 12b

Сметлиште у шуми

Јеловогорска 15

Контејнер

Јеловогорска 28а

Отпад са обе стране пута

Јеловогорска бб - Шума

Сметлиште у шуми

Краља Петра I 19

Контејнери

Краља Петра I 30

Контејнери

Краља Петра I 39

Контејнери

Краља Петра I 42

Контејнери

Краља Петра I 62

Контејнери

Краља Петра I 70

Контејнери

Краља Петра I 70 - Шума

Контејнери

Краља Петра I 70А

Контејнери

Краља Петра I 70Б

Контејнери

Краља Петра I 106

Контејнер

Краља Петра I 110

Контејнер

Милана Јањушевића 13

Контејнер

Милана Јањушевића 15

Контејнери

Милоша Божановића 80

Контејнери

Милоша Божановића 82

Контејнер

Милоша Божановића 84

Контејнери

Милоша Божановића 86

Контејнери

Милоша Божановића 88

Контејнери

Милоша Божановића 88 - Игралиште

Смеће ка и око игралишта

Пора 68

Контејнер

Пора - Парк

Парк и околина игралишта угрожени смећем

Пора - 1

Смеће са обе стране пута у дужини од 100m

Пора 3

Контејнер

Пора 10

Контејнер

Пора 12

Контејнери

Пора 16

Контејнер

Пора 32

Контејнери

Пора 38

Контејнер

Пора 44

Контејнери

Пора 60

Контејнер

Пора 90

Контејнери

Пора 109

Контејнери

Пора 100

Контејнер

Пора 100a

Ауто отпад

Пора 135

Контејнери

Пора 239 - Шума

Шума дуж пута угрожена смећем

Пора 241

Контејнер

Проте Матеје Ненадовића 15

Контејнери

Проте Матеје Ненадовића 24 - Шумарак

Сметлиште

Росуље 37

Сметлиште на простору око и иза трафо станице

Светозара Марковића 22 - Шума

Смеће у шуми испод улице

Светозара Марковића 120 - Шума

Разне врсте отпада у шуми испод улице

Студеничка 1

Контејнери

Студеничка 22

Контејнери

Студеничка 65

Контејнер

Ткачка 28 - Шума

Сметлиште у шуми испод улице

Ткачка 48

Сметлиште крај пута

Топличка 1

Контејнери

Топличка 11Б

Контејнери

Топличка 15

Контејнери

Учитељска 2

Контејнери

Учитељска 37

Контејнери

Учитељска 79

Контејнери

Учитељска 81

Контејнери

Хајдук Вељкова 1

Контејнери

Церска

Контејнери