ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ГОРЈАНИ

Василија Цмиљчића - Шума 1

Мање сметлиште у шуми

Василија Цмиљчића - Шума 2

Шума око раскрснице угрожена смећем

Василија Цмиљчића - Шума 3

Смеће испод пута у шуми у дужини од 100 м

Василија Цмиљчића - Шума 4

Смеће у шуми испод пута

Василија Цмиљчића 6 - Шума

Шума испод пута угрожена смећем

Василија Цмиљчића 8 - Шума

Сметлиште у шуми

Љубише Веснића - Шума 1

Сметлиште у шуми и отпад у дужини од 50 м испод пута

Љубише Веснића - Шума 2

Шума угрожена смећем

Љубише Веснића - Шума 3

Шума угрожена отпадом у дужини од 100 м од гробља ка магистрали

Милије Павића - Гробље

Смеће у шуми преко пута гробља

Милије Павића - Шума

Смеће у шуми преко пута гробља

Милије Павића бб - Шума 2

Сметлиште у шуми

Расадничка 8

Мање сметлиште

Расадничка 18

Са обе стране пута приватна сметлишта у двориштима и зеленилу

Ужичка 63

Контејнер

Ужичка 67

Контејнери

Ужичка 95

Контејнери

Ужичка 109

Контејнер

Ужичка 121

Контејнери

Ужичка 147

Плато паркинга угрожен смећем

Ужичка 149

Контејнер

Ужичка 269

Контејнер

Ужичка 279

Контејнери

Ужичка 279 - Стајалиште

Простор аутобуског стајалишта угрожен смећем

Ужичка 295

Контејнери