ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ БУАР

Видовданска бб - Поток

Сметлиште у потоку

Војводе Демира бб - Поток

Сметлиште у потоку

Војводе Демира бб

Шума испод пута угрожена отпадом

Вуколе Дабића бб - Шума 1

Отпад у шуми поред пута

Вуколе Дабића бб - Шума 2

Шума поред пута угрожена отпадом

Гробље на Спасовњачи

Контејнер

Гробље на Спасовњачи - Шума

Шума око гробља угрожена смећем

Златарска 65

Грађевински отпад помешан са јаловином

Златарска 71

Сметлиште у шуми

Кнеза Павла бб

Смеће поред пута

Милана Гмизовића бб

Сметлиште

Николаја Жичког - Ђуровића гробље 1

Контејнер

Николаја Жичког - Ђуровића гробље 2

Контејнер

Николаја Жичког 1

Контејнер

Николаја Жичког 14

Контејнер

Николаја Жичког 14 - Шума

Смеће дуж пута

Николаја Жичког 18

Контејнер

Николаја Жичког 18 - Шума

Сметлиште у шуми и отпад са обе стране пута

Николаја Жичког 37

Смеће у шуми неколико стотина метара дуж пута

Николаја Жичког 39 - Шума

Сметлиште у шуми испод пута

Николаја Жичког 41

Депонија грађевинског и зеленог отпада поред пута

Николаја Жичког 59 - Шума

Разне врсте отпада у шуми

Николаја Жичког 112

Дивља депонија грађевинског и осталих врста отпада

Николаја Жичког 116

Смеће крај пута и у шуми испод пута

Николаја Жичког 126

Смеће поред пута у дужини од неколико стотина метара

Николаја Жичког 146

Контејнер

Николаја Жичког 146 - Раскрсница

Шира локација од контејнера ка раскрсници и око ње угрожена смећем

Спасовданска 42 - Шума

Одређене количине смећа дуж пута

Спасовданска бб - Шума 1

Разне врсте отпада у шуми испод пута

Спасовданска бб - Шума 2

Шума испод пута пуна смећа

Спасовданска бб - Шума 3

Шума поред пута угрожена смећем

Спасовданска бб - Шума 4

Шума и поток испод пута угрожени отпадом

Теразије 160

Контејнер

Теразије 164

Контејнер

Теразије 177

Контејнер

Теразије 186

Контејнери

Теразије 189

Контејнер

Теразије 211

Контејнер