ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ БУАР

Беле Воде 57 - Шума

Смеће у шуми поред макадамског пута

Бранка Ћопића 2 - Шума

Сметлиште у шуми и потоку

Видовданска бб - Поток

Сметлиште у потоку

Војводе Демира бб - Поток

Сметлиште у потоку

Војводе Демира бб

Шума испод пута угрожена отпадом

Војводе Путника 10

Неколико мањих приватних сметлишта

Вуколе Дабића бб - Шума 1

Шума поред пута угрожена отпадом

Вуколе Дабића бб - Шума 2

Отпад у шуми поред пута

Градина 27 - Шума

Шума угрожена смећем

Гробље на Спасовњачи

Контејнер

Гробље на Спасовњачи - Шума

Шума око гробља угрожена смећем

Златарска 65

Грађевински отпад помешан са јаловином

Златарска 71

Сметлиште у шуми

Кнеза Павла бб

Смеће поред пута

Коштичка 139 - Шума

Смеће поред пута

Милана Гмизовића бб

Сметлиште

Милоша Обреновића 4

Контејнер

Милоша Обреновића 6

Разне врсте отпада у шуми

Милоша Обреновића 10

Разне врсте отпада у шуми

Милоша Обреновића 12

Разни отпад поред пута

Милоша Обреновића 51 - Шума

Сметлиште и разни отпад дуж пута у шуми, шира локација пуна отпада

Милоша Обреновића 61 - Гробље

Отпад у шуми испод гробља

Милоша Обреновића 71

Ауто отпад поред пута

Николаја Жичког - Ђуровића гробље 1

Контејнер

Николаја Жичког - Ђуровића гробље 2

Контејнер

Николаја Жичког 1

Контејнер

Николаја Жичког 14

Контејнер

Николаја Жичког 14 - Шума

Смеће дуж пута

Николаја Жичког 18

Контејнер

Николаја Жичког 18 - Шума

Сметлиште у шуми и отпад са обе стране пута

Николаја Жичког 37

Смеће у шуми неколико стотина метара дуж пута

Николаја Жичког 39 - Шума

Сметлиште у шуми испод пута

Николаја Жичког 41

Депонија грађевинског и зеленог отпада поред пута

Николаја Жичког 59 - Шума

Разне врсте отпада у шуми

Николаја Жичког 112

Дивља депонија грађевинског и осталих врста отпада

Николаја Жичког 116

Смеће крај пута и у шуми испод пута

Николаја Жичког 126

Смеће поред пута у дужини од неколико стотина метара

Николаја Жичког 146

Контејнер

Николаја Жичког 146 - Раскрсница

Шира локација од контејнера ка раскрсници и око ње угрожена смећем

Спасовданска 42 - Шума

Одређене количине смећа дуж пута

Радничког батаљона 128

Контејнер

Радничког батаљона 140

Контејнери

Радничког батаљона 150

Контејнер

Радничког батаљона 169

Дивља депонија грађевинског отпада

Радничког батаљона 171

Највећа и најстарија дивља депонија свих врста отпада у Ужицу

Радничког батаљона 171а

Контејнери

Радничког батаљона 185

Депонија грађевинског отпада

Радничког батаљона 191

Контејнери

Радничког батаљона 191

Контејнери

Радничког батаљона 201

Контејнер

Радничког батаљона 215

Велике количине отпада у шуми испод пута у дужини од 100 м

Радничког батаљона 221

Контејнери

Радничког батаљона 235

Контејнер

Радничког батаљона 261

Велике количине отпада у шуми испод пута у дужини од 100 м

Радничког батаљона 273

Контејнер

Спасовданска бб - Шума 1

Разне врсте отпада у шуми испод пута

Спасовданска бб - Шума 2

Шума испод пута пуна смећа

Спасовданска бб - Шума 3

Шума поред пута угрожена смећем

Спасовданска бб - Шума 4

Шума и поток испод пута угрожени отпадом

Спасовњача 38

Шума угрожена смећем

Теразије 160

Контејнер

Теразије 164

Контејнер

Теразије 177

Контејнер

Теразије 186

Контејнери

Теразије 189

Контејнер

Теразије 211

Контејнер