ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ТРНАВА

Драге Љочић - Гробље

Сметлиште испод гробља

Драге Љочић 4

Мање сметлиште

Драге Љочић 11

Мање сметлиште

Драге Љочић 20

Мање сметлиште

Драге Љочић 27

Мање сметлиште

Драге Љочић 29

Отпад у потоку

Дринска 34

Смеће крај пута

Дринска 66

Смеће крај пута у дужини од 300 m

Дринска 76

Смеће крај пута у дужини од 350 m

Дринска 83

Сметлиште крај пута и смеће у дужини од 100 m

Дринска 112

Смеће поред пута у шуми у дужини од 400 m

Дринска 132

Смеће на широј локацији око контејнера

Дринска 134

Контејнер

Дринска 156

Смеће поред пута кроз насеље

Дринска 162

Сметлиште испод пута

Дринска 168

Смеће са обе стране дуж пута, у шуми

Дринска 176

Смеће у шуми, поред пута, у дужини од 100 m

Дринска 177

Отпад у потоку

Дринска 186

Разне врсте отпада поред пута у дужини од 200 m и у шуми ка потоку

Душана Радовића 5

Зеленило око гробља угрожено смећем

Душана Радовића 16

Отпад у потоку и испод пута у дужини од 100 m

Душана Радовића 24

Смеће крај пута у зеленилу у дужини од 200 m

Душана Радовића 26

Сметлиште поред пута

Душана Радовића 32

Смеће уз пут у дужини од 100 m

Душана Радовића 71

Отпад испод пута и њива у дужини од 100 m

Душана Радовића 81

Смеће у шуми поред пута

Душана Радовића 82

Смеће у зеленилу поред пута у дужини од 100 m

Душана Радовића 100

Контејнер

Душана Радовића 104

Шира локација око контејнера и моста, у шуми и потоку, разне врсте отпада и неколико сметлишта

Душана Радовића 120

Сметлиште испод пута и смеће уз пут у дужини од 100 m

Душана Радовића 124

Отпад у шуми у дужини од 100 m

Душана Радовића 128

Отпад у шуми испод пута у дужини од 100 м

Душана Радовића 130

Отпад у шуми ка потоку и испод пута у дужини од 100 m

Душана Радовића 132

Отпад у шуми испод пута у дужини од 100 m

Душана Радовића 138

Отпад у шуми испод пута

Душана Радовића 144

Отпад у шуми испод пута

Карађорђева 12

Смеће у зеленилу и у потоку

Карађорђева 14

Сметлиште испод пута

Карађорђева 19

Сметлиште у шуми

Милоша Обреновића 6 - Шума

Сметлиште у потоку, испод пута

Мурића Вис 4

Отпад у шуми испод пута

Мурића Вис 10

Разне врсте отпада у шуми и потоку

Патријарха Павла 2

Смеће на локацији око Дома културе и школе

Светог Николе 7

Сметлиште испод пута

Светог Николе 17

Сметлиште поред пута

Светог Николе 26

Смеће у шуми

Светог Николе 32

Смеће у зеленилу и шуми поред пута у дужини од 100 m

Светог Николе 61 - Шума

Сметлиште поред пута

Светог Николе 70 - Шума

Сметлишта и отпад у шуми поред пута

Светог Николе 91 - Поток

Отпад у потоку

Светог Николе 98

Сметлиште у потоку, поред пута

Светог Николе 102

Сметлиште испод пута

Светог Николе 111

Отпад у потоку

Светог Саве 19

Смеће у шуми, дуж пута

Светог Саве 30

Шира локација раскрснице и приступни путеви угрожени смећем

Светог Саве 34

Шума поред гробља угрожена смећем

Светог Саве 35

Мање сметлиште и смеће поред пута у дужини од 100 m

Светог Саве 43

Мање сметлиште и отпад поред пута у дужини од 100 m

Светог Саве 70

Смеће уз пут у дужини од 100 m

Светог Саве 75

Локација угрожена смећем

Светог Саве 109

Мање сметлиште у шуми поред пута

Солунца Тихомира Мурића 2 - Чесма

Локација око чесме угрожена смећем

Солунца Тихомира Мурића 4 - Поток

Отпад у потоку дуж пута

Солунца Тихомира Мурића 12

Смеће са обе стране пута у шуми у дужини од 200 m

Солунца Тихомира Мурића 16

Сметлиште и смеће у шуми дуж пута

Солунца Тихомира Мурића 20 - Поток

Сметлиште у потоку

Солунца Тихомира Мурића 21

Смеће у шуми и поред пута

Солунца Тихомира Мурића 31

Смеће дуж пута

Солунца Тихомира Мурића 38

Два мања сметлишта у шуми, поред оближњих имања

Солунца Тихомира Мурића 55

Низ већих сметлишта у шуми и потоку

Стефана Немање 16

Смеће у зеленилу крај пута кроз насеље у дужини од 100 m

Учитељска 4

Сметлиште у потоку

Учитељска 8

Шума угрожена отпадом у дужини од 200 m

Учитељска 54

Смеће на широј локацији потока у шуми, отежан терен и приступ

Учитељска 58

Смеће у потоку

Цара Душана 30 - Шума

Сметлиште у шуми

Цара Душана 40 - Шума

Сметлиште у шуми

Цара Душана 44 - Поток

Отпад у потоку

Цара Лазара - Поток

Сметлиште у потоку

Цара Лазара 8

Шира локација раскрнице и прилазни путеви угрожени смећем

Цара Лазара 22

Сметлиште у шуми