ЈНВВ 04/2020 „ Камион-Аброл кипер за транспорт аброл контејнера ( РОЛО КИПЕР )”

Назив набавке: ЈНВВ 04/2020 ЈНВВ 04/2020 „ Камион-Аброл кипер за транспорт аброл контејнера ( РОЛО КИПЕР )”
Ознака из општег речника речника набавке: 34234100 – Kипери
Датум објављивања: 30.03.2020.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору