ЈНМВ 08/2020 “Реконструкција (санација) крова административне зграде “

Назив набавке: ЈНМВ 08/2020 Реконструкција ( санација ) крова административне зграде
Ознака из општег речника речника набавке: 45261910- Радови на поправци крова
Датум објављивања: 20.03.2020.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Решење Републичке комисије o одбијеном захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка