Набавка мобилне дробилице за кабасти отпад (шредер), за потребе BWL пројекта

ЈКП Регионални центар за управљање отпадом ДУБОКО објављује позив за достављање понуда за набавку добра – Набавка мобилне дробилице за кабасти отпад (шредер), за  потребе BWL пројекта, Ужице, Србија, у оквиру пројекта “Успостављање система за одрживо управ љање кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле”, (ref. no: 48-00-00080/2019-28-2), уз финансијску подршку Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, 2014-2020 из Инструмента за претприступну помоћ (ИПАII), алокације за 2016., 2017. и 2018., Reference: EuropeAid/165834/ID/MULTI.

Оглас о расписивању локалног отвореног поступка набавке објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије” и дневном листу „Блиц“. Комплетна тендерска документација доступна је званичној интернет страница ЈКП Дубоко, на следећој адреси: https://duboko.rs/javne-nabavke/

Рок за достављање понуда је 02.08.2021. године до 14:00 часова.

Евентуалне додатне информације, појашњења или одговори на питања, биће објављени на интернет страници ЈКП Дубоко https://duboko.rs/javne-nabavke/.

Обавештење/информације о јавној набавци можете преузети путем следећег линка: CONTRACT NOTICE

Комплетну тендерску документацију можете преузети путем следећег линка: ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ENGLISH VERSION:

Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Contract title: Supply of the mobile machine for bulky waste cutting (shredder), for the purposes of the BWL project in Serbia

Publication reference: 48-00-00080/2019-28-2/TD 04

PUC RCWM Duboko intends to award a contract for Supply of the mobile machine for bulky waste cutting (shredder), for the purposes of the BWL project in Serbia, in the City of Užice, Serbia, within the project Establishing the system of sustainable bulky waste managment on the territories of the cities Uzice and Tuzla – Bulky Waste Less (ref. no: 48-00-00080/2019-28-2), with financial assistance from the Cross-border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina, 2014-2020 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), allocations for 2016., 2017. and 2018., Reference: EuropeAid/165834/ID/MULTI.

The advertisment for local open tender procedure is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia and the national daily newspapers Blic. Complete tender dossier may be obtained at the address of the Contracting Authority (PUC RCWM Duboko, Duboko bb Street, 31000 Užice) or downloaded from the website of PUC RCWM Duboko https://duboko.rs/javne-nabavke/

The deadline for submission of tenders is 02.08.2021 till 14.00 P.M. Possible additional information or clarifications on questions shall be published on the website of the PUC RCWM Duboko at:https://duboko.rs/javne-nabavke/.

Contract notice is available here CONTRACT NOTICE

Tender dossier is available here TENDER DOSSIER