Пројекат BWL – Први тренинг запослених у „Дубоком“ и “Биоктошу”

760

Први тренинг за особе који ће бити ангажоване на пословима везаним за управљање кабастим отпадом, тј. директно укључени у најосновније фазе процеса: преузимање кабастог отпада од стране грађана по мјесним заједницама и у рециклажном дворишту на депонији “Дубоко”, његово одлагање на предвиђено место на депонији, раздвајање пре ситњења у специјалним машинама (шредеру), те даље складиштење и употреба или предаја на даљи третман одржан је 25. јуна 2021. године.
Присутним је презентован пројекат, његови циљеви, активности и очекивани резултати. Фокус тренинга је стављен на објашњење новог система управљања кабастим отпадом и улози упосленика ова два ЈКП.
Након презентација развила се веома конструктивна дискусија између пројектног тима, запослених у “Дубоком” и “Биоктошу“. Овакви тренинзи су одлична прилика да се запосленима презентују нове активности и њихова улога у њима, али и да се кроз дискусију дође до важних информација са терена, које су веома важне за наставак пројекта.
Тренинг за запослене ЈКП је активност пројекта “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом, на територији градова Ужица и Тузле” (BWL). Реализацију пројекта кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија и Босна и Херцеговина 2014-2020, у оквиру инструмента претприступне помоћи (IPA II), при чему је уговорно тело Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU), Министарство финансија Републике Србије. Носилац пројекта је JKП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице, а партнери су: ЈКП “Комуналац” Тузла и Центар за екологију и енергију Тузла.