Наш регионални центар посетио градоначелник Ужица

766

Градоначелник Ужица, Тихомир Петковић, посетио је наш регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” и разговарао са запосленима, ангажованим на пословима секундарне селекције комуналног отпада. Наше предузеће је важан део пројекта “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле/ SUBREC”, који се кофинансира средствима Европске уније кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. У оквиру овог пројекта у Ужицу је подељено 5.000 канти у 2.500 домаћинстава, у сврху увођења система примарне селекције отпада на месту настанка – у самим домаћинствима. На овакав начин се постиже већи проценат издвајања рециклабилних сировина из отпада, а истовремено се и олакшава рад запосленима у ЈКП “Дубоко”, који у центру за селекцију врше ручно раздвајање отпада.
Стављањем у пуну функцију пресе у “Дубоком” и новог камиона за одвоз селектованог отпада може се рећи да је окончана прва фаза пројекта “Предграђа рециклирају “ и то веома успешно.
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић захвалиo се суграђанима на високом нивоу одговорности који су показали, како према својој локалној заједници, тако према животној средини.
“Ово један нови почетак успешног, квалитетнијег бављења селекцијом отпада у граду Ужицу. Желим да позовем ужичане да будемо истрајни у реализацији пројекта примарне селекције и да тиме покажемо да припадамо оном свеснијем, образованијем, модернијем и одговорнијем делу човечанства, да смо одговорни према себи и својим потомцима”.
Укупна вредност пројекта је, по његовим речима, 711.000 евра, од којих 417.000 евра добијају ЈКП „Биоктош“ и ЈКП „Дубоко“ Ужице.
“Кроз овај пројекат до сада је набаљено 5.000 канти за одлагање отпада у 2.500 домаћинстава, планира се набавка 300 компостера и 20 контејнера за амбалажно стакло. Ово је за Ужице веома важан пројекат и са новим начином одлагања отпада у приградским насељима значајно доприноси квалитету отпада који добијамо. У претходних годину дана Регионална депонија „Дубоко“ примила је око 90 тона, сувог отпада за рециклажу, који се може поново користити, што је око 7,5 тона месечно. За месец дана Депонија је из Ужица добила 16 тона, преко 50 % може да користи за продају као секундарне сировине, остатак иде цементарама, после обраде на овој преси. Ништа од тих 16 тона не остаје да се депонује, то је веома значајно за продужетак живота ове депоније и за реализацију најбољег начина одлагања отпада у граду. До сада смо поделили 5.000 канти у 2.500 домаћинстава, седам месних заједница у 61 улици у граду. Грађани су прихватили у огромном броју овај пројекат примарне селекције отпада. Очекујемо нови пројекат којим ћемо покрити остале делове града, који ће се финансирати из Европске уније преко нашег министарства. Није све ни било идеално, било је пропуста са стране града, један значајан део ових улица није у програму зимског одржавања и било је проблема да се отпад благовремено вози са неких локација, ето прилике да сткнемо искуство ове зиме и да за наредну будемо знатно спремнији. Треба да се захвалимо запосленима у Јавном комуналном предузећу Дубоко, људима који и у овим веома изазовним временима свакодневно раде на селекцији отпада, ризикују као и многи други своје здравље.
Са расподелом канти ужичким домаћинствима започето је 11. фебруара, да би до 12. марта све биле подељене, док се њихово пражњење врши петнаестодневно, већ од 25. фебруара. Закључно са крајем марта, ЈКП “Дубоко” Ужице је примило 16 тона предселектованог отпада из 2.500 ужичких домаћинстава. Ова количина отпада није завршила на телу депоније, већ је усмерена, једним делом ка тржишту секундарних сировина, а другим делом ка цементној индустрији. Набавком пресе адекватног капацитета за балирање предселектованог отпада овај посао је значајно олакшан, чиме се штеде и енергија и време овог предузећа и стварају инфраструктурни предуслови да се количине отпада које не завршавају на телу депоније, сукцесивно увећавају. Све то директно води уштеди депонијског простора и продужетку животног века депоније, што је један од циљева овог пројекта.
Недељко Милосављевић, извршни директор Техничког сектора ЈКП „Дубоко“ Ужице навео је да наш центар преко пројекта добио пресу која је веома значајна.
“Био је ово прави моменат да кроз ову донацију вредну преко 100 хиљада евра дођемо до опреме која нам много значи. Овај пројекат је показао доста тога позитивног, видимо да количине знатно премашују оне количине које је град Ужице издвојио прошле године на месечном нивоу. Целокупан посао не би могао да се заврши без једног заједничког учешћа два предузећа ЈКП „Биоктош“ и Регионална депонија „Дубоко“ и Града Ужица”, истиче Милосављевић.
Актуелна ситуација са пандемијом Корона вируса се неминовно одражава и на јавне послове, какав је свакако и управљање комуналним отпадом. Ипак, стиче се утисак да се устаљена пракса и дневна рутина комуналних предузећа нису много променили. ЈКП “Биоктош” које је партнер на овом пројекту, има обавезу редовног пражњења канти у домаћинствима и довоз отпада на даљи третман у ЈКП “Дубоко” Ужице. Пражњење сивих канти, са мешаним отпадом, врши се седмично, док се садржина плавих канти,у које се одваја отпад за рециклажу, преузима на сваке две седмице. Пројектом је набављен и наменски камион за пражњење плавих канти, како би се избегло нежељено мешање раздвојених фракција отпада и исти учинио што искористљивијим у даљим фазама употребе.
SUBREC пројекат наставља са својим активностима у Ужицу, у мери у којој му дозвољава актуелна ситуације. Неке од активности су тренутно стопиране и одложене, попут едукације грађана, док се за друге врше интензивне припреме, попут набавке и поделе кућних компостера, која се ускоро очекује. Пројекат је поред примарне селекције у 2.500 домаћинстава предвидео и пробно увођење кућног компостирања у 300 домаћинстава у Ужицу. Имајући у виду значај едукације, за овакве иницијативе, од ње се свакако неће одустати, због тренутних ограничења, већ ће се изналазити другачији начини да се адекватно спроведе.
Милош Радојевић, менаџер пројекта SUBREC изјавио је да пројектне активности теку без већих проблема, иако су свакодневни живот и функционисање значајно отежани.
“То свакако треба да захвалимо нашим суграђанима који у својим домовима одвајају отпад на месту настанка, али и вредним радницима два ужичка комунална предузећа, који свој посао обављају на висини задатка, имајући у виду тренутне околности. Данас је у рад пуштен и наменски камион који смо набавили кроз SUBREC пројекат, чиме се процес преузимања канти, њиховог пражњења и транспорта отпада у Центар за селекцију, значајно олакшава. Тренутно приводимо крају процес набавки компостера за кућно компостирање, који ће у наредном периоду бити подељени у 300 ужичких домаћинстава, чиме желимо да истестирамо и овај начин управљања комуналним отпадом. Оно што нам свакако прави проблеме јесте немогућност да се едукација грађана настави на начин и динамиком како је предвиђено, али ћемо се свакако трудити да нађемо алтернативна решења за адекватну комуникацијом са грађанима. Искрено се надам, да нећемо дуго чекати да се вратимо уобичајеним начинима живота и рада, како би наставили са ширењем система примарне селекције отпада у Ужицу.На крају, утисак је да SUBREC пројекат за сада функционише без већих проблема и застоја у раду, без обзира на доста озбиљну ситуацију везану за јавно здравље. За ово свакако треба захвалити и марљивости и труду запослених у два комунална предузећа, која партнерски спроводе његове активности, али на првом месту – већински доброј реакцији грађана на новоуспостављени систем и њиховој спремности да у њему адекватно учествују.
Пројекат се кофинансира средствима Европске уније кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020. Партнерски га спроводе ЈКП “Дубоко” и ЈКП “Биоктош” из Ужица, ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле. Његова реализација је започела 07.07.2019 и завршиће се, након 18 месеци реализације, 06.01.2020. године.

Ере рециклирају упркос ванредним околностима

Прилог ТВ5 Ужице