ЈНВВ 04/2019 Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал

Назив набавке: ЈНВВ 04/2019: Потрошни материјал – депоновање: Партија 3: земљанo камени материјал
Ознака из општег речника речника набавке: 14210000 – дробљени камен и агрегати
Датум објављивања: 19.06.2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору