ЈНМВ 13/2019 Путничко возило

Назив набавке: ЈНМВ 13/2019 Путничко возило
Ознака из општег речника речника набавке: 34110000 – путнички аутомобил
Датум објављивања: 20.05.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужетку рока