JNMV 12/2019 „Kontrolna merenja inklinometara“

122

Naziv nabavke: JNMV 12/2019 „Kontrolna merenja inklinometara“
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 71351910 – Geološke usluge
Datum objavljivanja: 06.05.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru