ЈНМВ 12/2019 „Kонтролнa мерења инклинометара“

Назив набавке: ЈНМВ 12/2019 „Kонтролнa мерења инклинометара“
Ознака из општег речника речника набавке: 71351910 – Геолошке услуге
Датум објављивања: 06.05.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору