ЈНМВ 11/2019 Цистерна за чишћење канализационе мреже

Назив набавке: ЈНМВ 11/2019 Цистерна за чишћење канализационе мреже
Ознака из општег речника речника набавке: цистерна за отпадне воде, 34144520
Датум објављивања: 30.04.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору