“Duboko” posetili studenti Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda

192

Studenti III i IV godine Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda, budući nosioci diplome sa smera Inženjerstvo zaštite životne sredine sa svojim profesorom Aleksandrom Cvijetićem i njegovim asistentom Urošem Pantelićem posetili su naš regionalni centar.
Tokom obilaska “Dubokog” upoznali su se sa značajem primarne selekcije, tehnologijom i dosadašnjim rezultatima rada Centra za sekundarnu selekciju otpada, iskustima u radu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i planovima vezanim za projekat stabilizacije i proširenja tela deponije i rešavanje pitanja iskorišćenja deponijskog gasa.