ЈНМВ 14/2019 “Услуге физичко техничке заштите”

Назив набавке: ЈНMВ 14/2019 Услуге физичко техничке заштите
Ознака из општег речника речника набавке: 79710000 – Услуге обезбеђења

Датум објављивања: 24.06.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Питања и одговoри 2

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору