ЈНМВ 15/2019 “Лична заштитна средства”

Назив набавке: ЈНМВ 15/2019 Набавка личних заштитних средстава
Ознака из општег речника речника набавке: 18110000 – Радна одећа, 18143000 – Заштитна опрема
Датум објављивања: 25.06.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора 2

Обавештење о закљученом уговору