JNMV 15/2019 “Lična zaštitna sredstva”

127

Naziv nabavke: JNMV 15/2019 Nabavka ličnih zaštitnih sredstava
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 18110000 – Radna odeća, 18143000 – Zaštitna oprema
Datum objavljivanja: 25.06.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru