ЈНВВ 04/2018 Радови на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих инсталација и објеката

Назив набавке: ЈНВВ 04/2018 Радови на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих инсталација и објеката
Ознака из општег речника речника набавке: 45252100 – Радови на изградњи уређаја за отпадних вода
Датум објављивања: 27.04.2018.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору