JNMV 09/2018 Kontrolna merenja inklinometara

241

Naziv nabavke: JNVV 09/2018 Kontrolna merenja inklinometara
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 71351910 – Geološke usluge
Datum objavljivanja: 08.05.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru