ЈНМВ 09/2018 Контролна мерења инклинометара

Назив набавке: ЈНВВ 09/2018 Контролна мерења инклинометара
Ознака из општег речника речника набавке: 71351910 – Геолошке услуге
Датум објављивања: 08.05.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору