JNVV 05/2018 Stručni nadzor na radovima na ugradnji separatora i bioprečistača i izgradnji pratećih instalacija i objekata

219

Naziv nabavke: JNVV 05/2018 Stručni nadzor na radovima na ugradnji separatora i bioprečistača i izgradnji pratećih instalacija i objekata
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 71247000 – Nadzor građevinskih radova
Datum objavljivanja: 09.05.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru