ЈНВВ 05/2018 Стручни надзор на радовима на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих инсталација и објеката

Назив набавке: ЈНВВ 05/2018 Стручни надзор на радовима на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих инсталација и објеката
Ознака из општег речника речника набавке: 71247000 – Надзор грађевинских радова
Датум објављивања: 09.05.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору